månadsarkiv: mars 2017

Fund raising for Swedenborg I1-BY223 (I1-Z73)

Falun, Sweden

I manage a project Kopparberget for investigating the DNA of old families of the UNESCO World Heritage Great Copper Mountain in Falun, Sweden.

One of the noble families of the area is Swedenborg, originating from the estate Sveden a couple of kilometers east of Falun. Emanuel Svedberg was knighted and given the name Swedenborg. He is still well known internationally [Wikipedia] and was a scientist and mystic who died in London in 1772. The Swedenborg Foundation still exists.

Sarcophagus of Emanuel Swedenborg, Uppsala Cathedral

Emanuel Swedenborg didn’t have children but there are still several paternal descendants of his brother Jesper. I have tested one of them (kit # 491250) and from his Y37 I can say that he belongs to I1-L1302 and more specifically I1-BY223, a subclade which seems to have originated in central Scandinavia about 1500 years ago. There are currently about 20 BigYs in this subclade, you find most of them here at Yfull:
I1-BY223 at Yfull

These are his markers:

Y-DNA37 markers of Swedenborg descendant

Actually, Emanuel Swedenborg and his brothers were not born in the Falun area. Their father Jesper Svedberg moved from Falun to Uppsala and later Stockholm for studies and work, finally as a Bishop in Skara further south in Sweden. The latter generations stayed in the south but since I1-BY223 is strongly associated with areas north of Falun I believe it is likely that this is in fact the haplogroup of Emanuel Swedenborg, that there isn’t any NPE:s on the way to present times. One can’t be sure so far, but I think the likelihood is high.

Since he is not a relative of mine I am not able to alone finance more testing for this kit but if a few of you would like to contribute we would be able to get deeper and possibly order a BigY at the next sale. It may also be possible to find a second Swedenborg descendant to test.

This is a link to the FTDNA Kopparberget project fund. Please make a donation for Swedenborg testing if you think it would be interesting to know more about his deep ancestry.
https://www.familytreedna.com/group-general-fund-contribution.aspx?g=Kopparberget

Jakob Norstedt
Admin of Kopparberget and I1-L1302 projects
E-mail: jakob@hoijen.se

Stjärna Kopparbergssläktens DNA – två linjer från 1400-talet säkrade

Sammanfattning

Vid lagmanstinget på Kopparberget 1473 nämns de tre bröderna Olof, Markvard och Hans Olsson. Deras far var Olof Nilsson, anfader till det som kallats Stjärna Kopparbergssläkten [1].

En släktlinje till nutid från sonen Olof (Rottnebygrenen) och en från Markvard (Storbogrenen) har DNA-testats med Y-DNA37 och visat sig matcha varandra som väntat. Från Rottnebygrenen finns två matchande resultat med gemensam anfader på 1700-talet. SNP-test på ett av resultaten har visat att släkten tillhör den c:a 4300 år gamla haplogruppen R1a-CTS3402.

Bakgrund

Olof Nilsson levde på 1400-talet i Kniva bergslag öster om Falun. En glasmålning av en stjärna i Vika kyrkas korfönster förknippas med honom varför han antagits tillhöra en frälseätt Stjärna men om detta är inget känt . Rasmus Ludvigsson sade på 1500-talet att han var kommen av Danmark [1].

Olofs söner Olof Olsson, Markvard Olsson och Hans Olsson nämns i handlingar från lagmanstinget på Kopparberget 1473. Av det kan man anta att Olof Nilsson bör ha varit född runt 1420 eller tidigare.

Stiernhielmsstenen i Kniva, Vika

Alla tre sönerna har ansetts ha ättlingar i flera generationer [2]. Sonen Hans skulle vara anfader till de adliga ätterna Swedenborg och Schönström men detta har omprövats i modern släktforskning och med Adelskalendern 2016 har de i stället fått Otte Persson från Sundborn som stamfar [5].

Sonen Olof hade flera ättlingar, bl.a. Hans som gav upphov till Rottnebygrenen.

Sonen Markvard blev anfader till Georg Stiernhielm som adlades 1631 och förlänades godset Wassula utanför Tartu i nuvarande Estland. Ätten Stiernhielm levde på Wassula ända in i sen tid. Den siste agnatiske ättlingen Nils von Stiernhielm som dog 2003 var född på godset.

Släktlinjer

Rottnebygrenen och Lind

Helmer Lagergren, postmästare och släktforskare vars samling finns på Faluns bibliotek, nämner en linje från sonen Olof till släkten Lind [3].

Den avslutas med en jämnårig kollega till Lagergren, postmästaren Axel Rudolf Lind född i Mora 1866. Linjen har i och med DNA-testen visat sig vara korrekt även om detta att Axel Rudolf var postmästare först gjorde mig misstänksam. Det kunde ju eventuellt ha varit så att Lagergren medvetet konstruerat linjen till sin vän.

Storbogrenen

Sonen Markvard hade ättlingar i Storbo, Vika varifrån det går att hitta manslinjer in i nutid.

I och med detta fanns kandidater att testa och jag bad Bengt-Erik Lind som representant för Lind-grenen och Olle Alvroth från Storbogrenen om ett DNA-prov. De bor i Falun och de hade båda hört talas om att de skulle ha anor från Stjärna.

STR-test Y-DNA37 beställdes för kiten.

Notis i Finlands Allmänna Tidningar 1829-11-29

Samtidigt som dessa resultat blev färdiga dök av en tillfällighet ytterligare en testad upp, det var Jouko Lindh i Jyväskylä. Jouko Lindh visste att släkten kom från Dalarna men  kände inte till de tidigare anorna. Det visade sig Johan Linds son Gustaf runt år 1800 hade flyttat till Kajaneborg / Kajaani i norra Finland.

DNA-resultat

Testning av Stjärna – översikt

Fullständiga släktlinjer kan hämtas här [6]

Markörer för de testade, Y-DNA37 (klicka för större bild)

Resultaten finns också att se i DNA-projektet Kopparberget [4].

Bengt-Erik Lind, stjärnaättling

Kiten matchar varandra på normala genetiska avstånd och det finns inga andra närliggande matcher till gruppen. Jouko Lindh som testat Y-DNA67  har i Sverigeprojektet sin närmaste match på genetiskt avstånd 13  (67 markörer).  Det stora avståndet till andra testade svenskar stärker bedömningen att resultatet visar att de tre testade har Olof Nilsson Stjärna som gemensam ana..

SNP-test har placerat Bengt-Erik Lind i haplogrupp R1a-CTS3402.

Tack

Tack till Bengt-Erik Lind och Olle Alvroth för DNA-prov och tack till Jouko Lindh i Jyväskylä som testat sig själv och oväntat dök upp som match. Alla tre har godkänt att namn publiceras.

Tack till Stefan Jernberg och Torsten Berglund som gjort en grundläggande kontroll av de testade släktlinjerna.

Jakob Norstedt
E-post: jakob@hoijen.se


Källor

  1. Elisabet Hemström – ”Stjärna-ättens stamfar – ett danskt riksråd?” Fahlu Släktforskarblad nr 14 / 2004:4
  2. Bertil Boëthius – ”Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott” p 578-580
  3. Helmer Lagergren – Stjärnalinje till släkten Lind, anteckningar 1936-04-18
  4. FTDNA Projekt Kopparberget https://www.familytreedna.com/groups/kopparberget
  5. Adelskalendern 2016
  6. Fullständiga släktlinjer