Kategoriarkiv: Allmänt

Stjärna Kopparbergssläktens DNA – två linjer från 1400-talet säkrade

Sammanfattning

Vid lagmanstinget på Kopparberget 1473 nämns de tre bröderna Olof, Markvard och Hans Olsson. Deras far var Olof Nilsson, anfader till det som kallats Stjärna Kopparbergssläkten [1].

En släktlinje till nutid från sonen Olof (Rottnebygrenen) och en från Markvard (Storbogrenen) har DNA-testats med Y-DNA37 och visat sig matcha varandra som väntat. Från Rottnebygrenen finns två matchande resultat med gemensam anfader på 1700-talet. SNP-test på ett av resultaten har visat att släkten tillhör den c:a 4300 år gamla haplogruppen R1a-CTS3402.

Bakgrund

Olof Nilsson levde på 1400-talet i Kniva bergslag öster om Falun. En glasmålning av en stjärna i Vika kyrkas korfönster förknippas med honom varför han antagits tillhöra en frälseätt Stjärna men om detta är inget känt . Rasmus Ludvigsson sade på 1500-talet att han var kommen av Danmark [1].

Olofs söner Olof Olsson, Markvard Olsson och Hans Olsson nämns i handlingar från lagmanstinget på Kopparberget 1473. Av det kan man anta att Olof Nilsson bör ha varit född runt 1420 eller tidigare.

Stiernhielmsstenen i Kniva, Vika

Alla tre sönerna har ansetts ha ättlingar i flera generationer [2]. Sonen Hans skulle vara anfader till de adliga ätterna Swedenborg och Schönström men detta har omprövats i modern släktforskning och med Adelskalendern 2016 har de i stället fått Otte Persson från Sundborn som stamfar [5].

Sonen Olof hade flera ättlingar, bl.a. Hans som gav upphov till Rottnebygrenen.

Sonen Markvard blev anfader till Georg Stiernhielm som adlades 1631 och förlänades godset Wassula utanför Tartu i nuvarande Estland. Ätten Stiernhielm levde på Wassula ända in i sen tid. Den siste agnatiske ättlingen Nils von Stiernhielm som dog 2003 var född på godset.

Släktlinjer

Rottnebygrenen och Lind

Helmer Lagergren, postmästare och släktforskare vars samling finns på Faluns bibliotek, nämner en linje från sonen Olof till släkten Lind [3].

Den avslutas med en jämnårig kollega till Lagergren, postmästaren Axel Rudolf Lind född i Mora 1866. Linjen har i och med DNA-testen visat sig vara korrekt även om detta att Axel Rudolf var postmästare först gjorde mig misstänksam. Det kunde ju eventuellt ha varit så att Lagergren medvetet konstruerat linjen till sin vän.

Storbogrenen

Sonen Markvard hade ättlingar i Storbo, Vika varifrån det går att hitta manslinjer in i nutid.

I och med detta fanns kandidater att testa och jag bad Bengt-Erik Lind som representant för Lind-grenen och Olle Alvroth från Storbogrenen om ett DNA-prov. De bor i Falun och de hade båda hört talas om att de skulle ha anor från Stjärna.

STR-test Y-DNA37 beställdes för kiten.

Notis i Finlands Allmänna Tidningar 1829-11-29

Samtidigt som dessa resultat blev färdiga dök av en tillfällighet ytterligare en testad upp, det var Jouko Lindh i Jyväskylä. Jouko Lindh visste att släkten kom från Dalarna men  kände inte till de tidigare anorna. Det visade sig Johan Linds son Gustaf runt år 1800 hade flyttat till Kajaneborg / Kajaani i norra Finland.

DNA-resultat

Testning av Stjärna – översikt

Fullständiga släktlinjer kan hämtas här [6]

Markörer för de testade, Y-DNA37 (klicka för större bild)

Resultaten finns också att se i DNA-projektet Kopparberget [4].

Bengt-Erik Lind, stjärnaättling

Kiten matchar varandra på normala genetiska avstånd och det finns inga andra närliggande matcher till gruppen. Jouko Lindh som testat Y-DNA67  har i Sverigeprojektet sin närmaste match på genetiskt avstånd 13  (67 markörer).  Det stora avståndet till andra testade svenskar stärker bedömningen att resultatet visar att de tre testade har Olof Nilsson Stjärna som gemensam ana..

SNP-test har placerat Bengt-Erik Lind i haplogrupp R1a-CTS3402.

Tack

Tack till Bengt-Erik Lind och Olle Alvroth för DNA-prov och tack till Jouko Lindh i Jyväskylä som testat sig själv och oväntat dök upp som match. Alla tre har godkänt att namn publiceras.

Tack till Stefan Jernberg och Torsten Berglund som gjort en grundläggande kontroll av de testade släktlinjerna.

Jakob Norstedt
E-post: jakob@hoijen.se


Källor

 1. Elisabet Hemström – ”Stjärna-ättens stamfar – ett danskt riksråd?” Fahlu Släktforskarblad nr 14 / 2004:4
 2. Bertil Boëthius – ”Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott” p 578-580
 3. Helmer Lagergren – Stjärnalinje till släkten Lind, anteckningar 1936-04-18
 4. FTDNA Projekt Kopparberget https://www.familytreedna.com/groups/kopparberget
 5. Adelskalendern 2016
 6. Fullständiga släktlinjer

 

 

Ny blogg om Buresläkten – Burefakta.se

Idag har en ny blogg om Buresläkten lanserats

Burefakta.se

Vi som ligger bakom bloggen, Peter Sjölund, Leif Persson, Jan Fredman och jag själv startar den för att motverka den brist på fakta som finns i många släktträd och även böcker och andra publikationer om Buresläkten.

Kontakta oss på info@burefakta.se .

Det finns även en Facebookgrupp Buresläkten – faktabaserad forskning öppen för alla som vill delta i diskussionen.

Svinhufvud i Westergötland, Nr 199, en DNA-studie

Bakgrund

Jöns Svinhuvud (eller ”Swinshwow” som han omnämns) är en närmast mytisk person känd från det s.k. Svinhuvudbrevet, kontraktet där han köper bergsmansgårdarna Höjen och Stämnarvet av Vestmodssönerna 1386 (1). Hans ättlingar kan räknas i tiotusental eftersom släktlinjerna är vitt spridda i bygden runt Stora Kopparberget med omgivningar i södra Dalarna. När någon är Svinhuvudättling så innebär det oftast ett släktskap på mer eller mindre slingriga vägar över både mödrar och fäder tillbaka Jöns.

Ett fåtal av dessa ättlingar bär verkligen efternamnet Svinhufvud. De har namnet inte direkt från Jöns Svinhuvud utan de tillhör en av ätterna efter någon av två bergsmän vid Stora Kopparberget som på 1500-talet adlades; Hans Persson och Daniel Torkelsson.

Daniel Torkelsson

Daniel Torkelsson i Främby adlades år 1581 Svinhufvud i Westergötland. Han var såvitt känt inte själv Svinhuvudättling utan idén till vapenskölden fick han från sin hustru vars morfars farfar ska ha varit son till Jöns (2).

Svinhufvud i Westergötland – översikt

Daniels son Jöns hade tre söner som har agnatiska (far-son-sonson-linjer) ättlingar i nutid:

 • Göran Jönsson Svinhufvud som gav upphov till Huvudmannagrenen (H)
  Ättlingarna lämnade tidigt namnet Svinhufvud och tog istället namnet Qvist, senare Nordqvist. Grenen var länge glömd men återupptäcktes i slutet av 1970-talet av Thord Bylund. Utredningen godkändes av Riddarhuset.
 • Carl Jönsson Svinhufvud, död 1636, upphovsman till Yngre grenen (Y)
  Dagens agnatiska ättlingar bär namnet Svinhufvud.
 • Cornelius Jönsson vars ättlingar tillhör den inofficiella Finnmarksgrenen (F)
  Cornelius levde under små omständigheter på Flen i Floda sockens finnmark (3). Edelfeldt säger att Cornelius som ung lär ha deltagit i kriget i Polen och därefter så småningom blivit fattig torpare. Han upptogs i mantalslängder som ”finne”.

DNA-testning

För grunderna i testning av faderslinjer (agnatiska linjer), Y-DNA, se tex mitt  blogginlägg ”Att säkra min härstamning från Höjen”.

Fyra nutida ättlingar till Daniel Torkelsson Svinhufvud i Westergötland har testats. Det test som använts är Y-DNA37 från FamilyTreeDNA. Y-kromosomen ärvs från far till son till son-son varför en analys av Y-DNA ger en uppfattning om genetiken i det agnatiska släktskapet.

Testet ger 37 STR-markörer som kan användas för att ge en grov bild av släktskap. Om markörerna hos två testande stämmer bra överens är det rimligt att tro att de är nära släkt. Testet ger också en haplogrupp för personen. Vid behov kan man sedan gå vidare med ytterligare analyser för att ge en exaktare bild av släktskapet.

De testade

 • A och B Två män från huvudmannagrenen. De är fyrmänningar och har Jacob Nordqvist f. 1789 i Nora (Y) som gemensam anfader.
 • C En man med efternamnet Svinhufvud
 • D En man som är agnatisk ättling till Cornelius Jönsson på Flen genom Cornelius sonsons sonsons son Anders Jansson, f. 1790.

Män A, B och C finns i Adelskalendern 2016, kapitlet Svinhufvud i Westergötland. Man D har spårats med utgångspunkt från Edfeldts presentation av Finnmarksgrenen.

Resultatet

Resultatet från DNA-analysen (37 markörer) ser ut så här:

Svinhufvud i Westergötland – STR-markörer

Det är helt uppenbart att de fyra resultaten kan indelas i tre grupper. Sample A och B hör ihop. De har nästan samma markörer, bara ett värde på 37 markörer skiljer (det första, DYS393). Det stämmer väl med det väntade, att de har en gemensam anfader fyra generationer tillbaka. Anfadern Jacob Nordqvist kan därmed anses genetiskt bekräftad.

Svinhufvud i Westergötland – resultatöversikt

A och B uppskattas tillhöra en haplogrupp som mest liknar I1-L813 medan D tillhör R1b och C tycks tillhöra I1-P109. Alla tre är mycket olika varandra. I1-P109 och I1-L813 skildes åt för c:a 4000 år sedan medan R1b avgrenades från dessa tvås gemensamma anlinje för c:a 47000 år sedan.

Slutsats

De tre agnatiska linjerna till nutid från sonen till Daniel Torkelsson Svinhufvud i Westergötland har testats med fyra Y-DNA37 tester. Om den traditionella släktforskningen hade stämt med det genetiska släktskapet så skulle överensstämmelsen mellan testerna varit stor. Det har dock visat sig att alla de tre testade linjerna tillhör mycket skilda haplogrupper. Det betyder att det på minst ett par ställen i linjerna har inträffat okända händelser som gör att genetik och traditionell forskning inte stämmer överens. Det går inte att med dessa tester säga något om var på linjerna händelserna inträffat.

Däremot är det med hög säkerhet fastställt att de två fyrmänningarna Nordqvist på huvudmannalinjen genetiskt härstammar från Jacob Nordqvist som levde i Noratrakten i nuvarande Kramfors kommun runt år 1800.

Jakob Norstedt
Epost: jakob@hoijen.se

 Referenser

 1. Om släkten Svinhuvuds ursprung, Torsten Berglund, Elisabet Hemström, Leif Olofsson och Anders Winroth, Släktforskarnas årsbok 2008
 2. Svinhufvud-ätternas gemensamma ursprung, Anders Winroth, Släkt och hävd 2001 2-3
 3. Cornelius Svinhufvud och hans släkt 1 och 2, Walter Edelfeldt 1977-1982
 4. Adelskalendern 2016
 5. FTDNA-projektet Kopparberget

Inte alla Norstedt stammar från Höjen, vissa tillhör I1-L813 FGC9493+

Tidigare blogginlägg har visat att släkten Norstedt från Höjen utanför Falun karakteriseras av haplogrupp I1-L1302, närmare bestämt I1-BY211 eller I1-BY2828.

Men alla Norstedt hör inte till denna släkt. Jonas Olsson som bodde 50km bort tog också namnet Norstedt. Han föddes vid Larsbo bruk, Söderbärke, 1723-07-18 och fick många ättlingar.

Nu har två nu levande från olika grenar testat sitt Y-DNA. Haplogruppen är inte slutligt bestämd ännu, men av allt att döma tillhör de haplogrupp I1-L813.  Så här ser deras grenar till den senaste gemensamma anan Johan Norstedt och den mest avlägsna anan Jonas Ersson ut.

norstedt_larsbo_L813

Norstedt från Larsbo – I1-L813

Resultaten finns i Norstedt-projektet.

Det finns alltså nu två DNA-testade åtskilda Norstedtsläkter

 • Norstedt från Höjen – haplogrupp I1-BY211
 • Norstedt från Larsbo – haplogrupp I1-L813

norstedt-hg-karta

I1-BY211 och I1-L813 tillhör båda huvudgruppen I1 men är därefter mycket avlägset släkt. De beräknas ha en gemensam ana som levde för c:a 4700 år sedan. ISOGG-trädet för I1 finns här.

Uppdatering: SNP-test har visat att de är FGC9493+, en undergren till L813 (2017-01-14). 

Jakob Norstedt
jakob@hoijen.se

I1-SwF cluster / I1-JN38 subclade – status 2015-10-08

SwF is a cluster with ancestry on both sides the Gulf of Bothnia

.Gulf of Bothnia

SwF was first identified by STR matches but recently a couple of BigY kits have made it possible to form a branch in the haplogroup tree defined by the SNP JN38/Y16813. Yfull currently displays two kits, at a new branch after I1-Z2337:
http://yfull.com/tree/I-Y16813/

A third BigY kit has just been completed (not at Yfull yet) and a fourth twig has been formed by testing of single SNPs at Yseq.

I1-JN38 subclade

Link to PDF

Explanation of time estimates

A 4100 years since the most recent common ancestor of all men being Z2337+, according to Yfull estimates.

B 750 years since the common ancestor in this split lived, according to Yfull estimates.

C 1350 years since the common ancestor of this split, roughly based on four more SNPs compared to split B and about 150 years per SNP.

D 300 years to common ancestor of split based on Yseq results on CombBED SNPs, JN41-, JN43+, JN44+, JN46+, JN47-. 2 of 5 SNPs are negative over 750 years, dating the split to roughly 300 ybp.

The ancestry of kit #298918 is known back to year 1800, Örnsköldsvik Sweden. The oldest known ancestor of kit #N136156 lived in Viborg, Finland in the late 19th century. Based on this knowledge it is not likely that the split occured less than 250 years ago.

Jakob Norstedt-Moberg

Member of SSGG – Swedish Society for Genetic Genealogy

 Link to FamilyTreeDNA project I1-Z2336(xL22,M227)

Yfull tree

Link to Yseq data

Link to local copy of Yseq data

 

Fransk gren av Q-L804 – spår av normander?

Den skandinaviska haplogruppen Q-L804 har nu en gren från Norge till trakten av Normandie. Förgreningen från de norska ”kusinerna” gör det möjligt att tro att det franska kitet har ett ursprung i norska normander.

qnormand

De norska resultaten har äldsta kända anor i Møre og Romsdal och Nord-Trøndelag på 1700-1800-talet och det franska har sin äldsta kända ana i Mayenne, Pays de la Loire, på 1600-talet (Trotry de la Touche).

Enligt Yfulls hittillsvarande uppskattning (där det franska resultatet ännu inte finns med) har de en gemensam ana som ligger c:a 1600 år tillbaka vilket innebär att förgreningen bör ha skett under århundradena efter 400-talet. Normanderna ockuperade nuvarande landskapet Normandie i början av 900-talet.

Här finns den senaste översikten över Q-L804.

Q Nordic-projektet

Q-L804 hos Yfull

 

Västerås Gymnasium

Jag besökte stadsarkivet i Västerås häromdagen för att leta efter ett par släktingar. De hade spårlöst försvunnit ur husförhörslängden med bara kommentaren ”Gymnasist” och jag misstänkte att de fanns här. Och mycket riktigt, de läste på Västerås Gymnasium.

De jag letade efter var tvillingarna Daniel Holm (f. 1751-09-24) och Andreas Holm (f. 1751-09-23) från Hosjö, Vika, Dalarna, samt Daniel Åsberg (f. 1754-01-31) från Åsbo, Vika, Dalarna. Dessutom Johan Norstedt (f. 1813-02-15), Höjen, Stora Kopparberg, Dalarna.

Alla fyra fann jag i arkivet. Dels i de tryckta skolmatriklarna:
https://archive.org/details/rudbeckianska_d1a_vol_1

Dels i handskrivna loggböcker:
https://archive.org/details/rudbeckianska_d1b_vol3_4_vasteras_gymnasium_lr

 

 

Daniel Åsberg från Åsbo, Hosjö

Jag topsade en sjumänning i Nordmaling igår.

När jag för några månader sedan först stötte på anfadern utan att veta att han var släkt med mig så tyckte jag redan då att det var intressant. Det var Daniel Åsberg som flyttade från Hosjö, Dalarna, till Nordmaling och blev inspektor för Öre såg på 1770-talet. Jag har nämligen också min faderslinje från Hosjö och min farfarsfar flyttade även han upp till bygden kring Öreälvens mynning. Fast det var mer än hundra år senare.

Sen när jag tittade lite närmare på Daniel Åsberg så insåg jag plötsligt att hans far ju fanns med även i mitt träd.

Jag undrar just om min farfarsfar i slutet av 1800-talet hörde talas om sin släkting några generationer tidigare och som ung pojke medvetet drog iväg till hans trakt. Ganska troligt tycker jag men inget som varit känt i släkten tidigare.

1635-08-18 Avskrift Nils Olssons /Norstedt/ köpebrev

Detta är det köpebrev som skrevs när Nils Olsson 1635 köpte andel i Höjen av Lars Persson.

FÖR ALLE THE WÄLACHTADE, ÄHRLIGE OCH FÖRSTÅNDIGE godhe män, som thetta Breff Händher att förekomma, läsandes och hörandes wardher. Thå giör iagh Lars Pärsson på Höghen i Hosiöbygden witterlighit. Att iagh medh een godh och frij wilia och wällberådt modh sampt medh min Hustrus wettskap, Rådh och samtyckio haffwer sålt och vplåthet, som iagh och nu medh thetta Breeff sälier och vplåther ährligh och Gudhfrucktigh man Niels Oluffson på Höghen all min Hws och Jordh, som migh och min Hustru tilkommer på Höghen, både i löst och fast, för een godh och richtigh Betalningh, som han efther min wilia vtlagdt haffwer, Nembligen godh Rååkoppar 9 skippundh, som Elias Oluffson, Jnwånare i Giäffle, vppå mijna wegnar bekommit haffwer, som Handskrifften vthwisar, som Niels Olsson haffwer löst sigh tilhanda. J them haffwer Jagh bekommit ett skippundh Koppar och fem alnar Frijdz vthi förlijkningh och till all Wenskaps föreningh. Summan ähr 10 skipd förvthan Klädhe, altså haffwer Nils Olufsson uthgiffwit hela summan, Betalningen och Förlijkningen, then sidzta och yttersta Penninghen så wäl som then första. Hwarföre affhändher iagh nu ifrån migh, min Hustru och Barn och alla thess Arffwingar och Effterkommandhe thenna förskriffne Hws och Jord och alt hwadh som ther tilkommer och ähr efter thenna dagh medh rätta till winnas och tilläggias kan, både i Wåtho och Torro, Närby och fierran, i Skogh och skiull, Ehwadh thet hälst wara kan, Jngenting vndhantagandess. Och alt theta tilsägher iagh åfftabeste Niels Olufsson och hans Barn och Effterkommandhe Arffwingar att nyttia, bruka, fikia och fara och förbättra effter som honom bäst täckes och till Een wälfången Ewärdeligh Ägendohom behålla och till ytermera wisso haffwer iagh för Rättwisonas Jnnehåll medh all wenligheett begiärat thesse wälachtadhe, ährlighe försåndighe Män, att the här till ett sanferdight wittner wara wille, som ähr Tommas Andhersson på Falun, Landsens prophos, Hans Erichsson på Åsen, Hans Stensson på Främsbacka och sijne Signäter här vundhersättia och bekräffta, och iagh ochså mit Bomärkie här undher sätter. Actum Höghen then 18 Augusti Anno 1635.

Hans stenson                 Lars /bom/ Pärsson.
/sigill/

Vitnesmännerne:

Mats /bom./ Halfwarsson i Långtechten, Andhers /bom./ Erichsson på Främsbacka, /och/ Andhers Hindersson på Höijen,

Avskrift gjord av Helmer Lagergren

_1050011-80_lr

Nils Olsson, död 1652

En förmögen Bergzman har bot på Höijen, derest nu Rådman Johan Näsman är ägare till. Han het Nils Olofsson på Höijen. Hans son Olof Nilsson på Höijen, som war swärfadren åt förenembde Näsman. Han har ett gamalt pergamentbref, att förnembde Höijen har legat under Thorsång Sochn.

Jacob Ingelsson, c:a 1716