Y-DNA för “Finn-Pål” – Pål Danielsson, Nordmaling

Uppdaterad 2022-08-08 09:06

Finn-Pål  (1714 – 1776)  var son till Daniel Pålsson som levde i Lögdeälvens dalgång i början av 1700-talet [1]. I hans änkas dödsnotis 1754 finns antecknat att han var flykting [2]. Det har förmodats att Daniel Pålsson kom från Österbotten efter slaget vid Storkyro 19 februari 1714 men i själva verket gifte han sig i Arnäs 27 december 1713, alltså före slaget vid Storkyro [3]. Pål Danielsson “Finn-Pål” föddes 1714-11-28 i Nordsjö i nuvarande Arnäs församling.

Finn-Pål fick många barn och han bröt med stor energi nybyggen till var och en av dem. Under en tid blev det nästan varje år ett nytt nybygge i det som nu är Nordmalings och BJurholms kommuner och den intilliggande lappmarken. Den som har rötter i dessa bygder har ofta Finn-Pål i sina anor.

Jag har testat en ättling till Finn-Påls son Daniel (A) och konstaterat att han tillhör Y-haplogrupp N-M231 med följande STR-markörer (Y-DNA37, FamilyTreeDNA, 2021-09-13):

Hans matchlista är lång, för närvarande 265 st Y37-matcher. Att döma av matchningar med fördjupade tester bör han tillhöra den omkring 1600 år gamla grenen N-Z5893.

I den testade ättlingens matchlista (Y37) finns en annan Finn-Pål-ättling (B) med genetiskt avstånd (gd) 1. Han stammar också från sonen Daniel enligt följande:

I och med att två ättlingar från skilda grenar från Finn-Påls son är testade med god matchning är det rimligt att tro att detta verkligen är även Finn-Påls och hans fars Y-DNA.

Haplogruppen N-Z5893 är typiskt finsk; i Yfull:s version av grenen finns för närvarande 124 testade med finskt ursprung, 6 med svenskt, 1 estniskt och 1 ryskt ursprung.

 1. Tidskriften Västerbotten 1948 sid 135
 2. Nordmalings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010141/F/1 (1750-1817), bildid: C0034230_00018, sida 20, tredje stycket till vänster.
 3. Arnäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010007/C/1 (1668-1747), bildid: C0032641_00012

Lägesrapport – DNA för Stjärnasläkten vid Stora Kopparberget

(2021-02-01)

Sammanfattning

Glasfönster, Vika kyrka

Tre bröder nämns i handlingarna från tinget vid Stora Kopparberget 1473, Olof, Markvard, och Hans. De var söner till Olof Nilsson, den tidigaste kända anan till det som kallas Stjärna Kopparbergssläkten [1].

En agnatisk linje till nutid från sonen Olof och en från sonen Markvard har testats med FTDNAs BigY-test och analyserats hos Yfull.com. De matchar varandra som väntat. Från Olof Olsson finns det två matchande resultat i släkten Lind med dokumenterad gemensam ana på 1700-talet. Från Markvard finns en dokumenterad linje samt släkten Forsgren från Älvkarleby vars koppling till Stjärnasläkten är okänd.

Stjärnasläkten har fått beteckningen R-JN78 hos Yfull.  Linjen från Markvard Olsson betecknas R-JN82 och linjen från Olof Olsson R-JN89

Testning hos Yseq.net av en avlägsen tyskättad Stjärnamatch har givit ledtrådar till släktens förhistoriska ursprung.

Bakgrund

Kniva, Vika församling

Olof Nilsson levde på 1400-talet i Kniva öster om Falun. En glasmålning med en sexuddig stjärna över koret i Vika kyrka kopplas till Olof varför han har trotts tillhöra den uradliga Stjärnaätten som traditionellt har sagts haft danskt ursprung [1].

Hans söner Olof, Markvard och Hans nämns i tingshandlingar från Kopparberget 1473. Av detta kan man sluta sig till att Olof bör vara född senast runt 1420.

Stiernhielmsstenen i Kniva, Vika

Alla tre sönerna har kända ättlingar över många generationer [2]. Sonen Hans har sagts vara anfader till adliga ätterna Swedenborg och Schönström men det har nyligen avfärdats. [5].

Sonen Olof hade många ättlingar, t.ex. Hans som blev anfader till Rottnebylinjen.

Sonen Markvard var anfader till Georg Stiernhielm som adlades 1631 och tilldelades godset Wassula norr om Tartu i nuvarande Estland. Ätten Stiernhielm levde därefter på Wassula och den siste agnatiske ättlingen Nils von Stiernhielm som avled 2003 var född på godset.

DNA-resultat

Sedan sist har ett kit från Litauen kommit till som närmaste match till Stjärnasläktens förhistoria.

R-YP6376 på Yfull

R1a-YP6376 på Yfull v 8.10.00 2021-01-31

Släktlinje D (Forsgren) matchar linje B från Markvard Olsson men kopplingen är hittills okänd. B och D delar endast en SNP men har vardera många privata SNPer varför förgreningen bör ligga inom ett par hundra år efter Markvard Olsson, dvs senast på 1600-talet.

Yseq.net-testning [9] av en man med tyskt ursprung (FTDNA # 417445) som är avlägsen match till Stjärnasläkten visade att tre av sex testade SNPer mellan förgrening Y och Olof var positiva. Eftersom förgrening Y beräknas ha inträffat c:a år 200 och Olof föddes i början av 1400-talet kan tiden för förgrening W uppskattas till c:a år 700 (mycket grov uppskattning.  Slutsatsen blir att en avlägsen anfader till Olof kom norrut från Centraleuropa några hundra år före Olof och att det kan finnas viss grund för myten att Olofs anfäder var danska.

En artikel om DNA-resultaten publicerades i augusti 2017 i  Släkt & Hävd. Den kan laddas ner här [7] .

En artikel publicerades också i Släkthistoria 2018:2. Den handlar förutom om DNA-resultaten även om släkten Stiernhielm. Den kan laddas ner här [8].

Grundresultaten finns i FTDNA-projektet Kopparberget [4] .

Fullständiga släktlinjer kan laddas ner här [6].

Jakob Norstedt
Medlem i SSGG – Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi

E-post: jakob@hoijen.se


Referenser

 1. Elisabet Hemström – “Stjärna-ättens stamfar – ett danskt riksråd?” Fahlu Släktforskarblad nr 14 / 2004:4
 2. Bertil Boëthius – “Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott” p 578-580
 3. Helmer Lagergren – Stjärnalinje till släkten Lind, anteckningar 1936-04-18
 4. FTDNA Projekt Kopparberget https://www.familytreedna.com/groups/kopparberget
 5. Adelskalendern 2016
 6. Fullständiga släktlinjer
 7. Jakob Norstedt – “Stjärnasläkten vid Kopparberget” Släkt och Hävd Nr 3 2017
 8. Jakob Norstedt – “Dimmorna kring Stjärnasläkten skingras med DNA” Släkthistoria Nr 2 2018
 9. Kopparberget project at Yseq with results for sample ID 5029

Y-DNA för Eggert Eggertsson, född i Stora Kopparbergs socken 1768-12-19

2021-01-31
Eggert Eggertsson fick två söner, Lars och Eggert. Jag har DNA-testat en Y-linje (dvs linje med bara män) fram till nutid för vardera sonen. Linjerna matchar varandra med gd=1 över 37 markörer (Y-DNA37) vilket är precis vad man kunde vänta. Detta innebär att man kan anse att släktlinjerna är DNA-bekräftade.

De båda testade männen visade sig tillhöra haplogrupp R1b-M269. Närmare detaljer om placeringen i haplogruppsträdet är inte kända, för det krävs BigY700-test eller motsvarande.

Eggert Eggertssons faderslinje ser ut så här: (ej DNA-bekräftad)

Testkiten finns i projekt “Kopparberget” hos FamilyTreeDNA. Kontakta mig (jakob@happycreators.se) för mer information.

Lägesrapport – DNA för Stjärnasläkten vid Stora Kopparberget

(2018-05-10)

Sammanfattning

Glasfönster, Vika kyrka

Tre bröder nämns i handlingarna från tinget vid Stora Kopparberget 1473, Olof, Markvard, och Hans. De var söner till Olof Nilsson, den tidigaste kända anan till det som kallas Stjärna Kopparbergssläkten [1].

En agnatisk linje till nutid från sonen Olof och en från sonen Markvard har testats med FTDNAs BigY-test och analyserats hos Yfull.com. De matchar varandra som väntat. Från Olof Olsson finns det två matchande resultat i släkten Lind med dokumenterad gemensam ana på 1700-talet. Från Markvard finns en dokumenterad linje samt släkten Forsgren från Älvkarleby vars koppling till Stjärnasläkten är okänd.

Stjärnasläkten har fått beteckningen R-JN78 hos Yfull.  Linjen från Markvard Olsson betecknas R-JN82 och linjen från Olof Olsson R-JN89

Testning hos Yseq.net av en avlägsen tyskättad Stjärnamatch har givit ledtrådar till släktens förhistoriska ursprung.

Bakgrund

Kniva, Vika församling

Olof Nilsson levde på 1400-talet i Kniva öster om Falun. En glasmålning med en sexuddig stjärna över koret i Vika kyrka kopplas till Olof varför han har trotts tillhöra den uradliga Stjärnaätten som traditionellt har sagts haft danskt ursprung [1].

Hans söner Olof, Markvard och Hans nämns i tingshandlingar från Kopparberget 1473. Av detta kan man sluta sig till att Olof bör vara född senast runt 1420.

Stiernhielmsstenen i Kniva, Vika

Alla tre sönerna har kända ättlingar över många generationer [2]. Sonen Hans har sagts vara anfader till adliga ätterna Swedenborg och Schönström men det har nyligen avfärdats. [5].

Sonen Olof hade många ättlingar, t.ex. Hans som blev anfader till Rottnebylinjen.

Sonen Markvard var anfader till Georg Stiernhielm som adlades 1631 och tilldelades godset Wassula norr om Tartu i nuvarande Estland. Ätten Stiernhielm levde därefter på Wassula och den siste agnatiske ättlingen Nils von Stiernhielm som avled 2003 var född på godset.

DNA-resultat

Dessa är de senaste resultaten:

Stjärnasläkten vid Kopparberget – Översikt

R-YP6376 på Yfull

R1a-YP6376 på Yfull v 6.02 2018-05-10

Släktlinje D (Forsgren) matchar linje B från Markvard Olsson men kopplingen är hittills okänd. B och D delar endast en SNP men har vardera många privata SNPer varför förgreningen bör ligga inom ett par hundra år efter Markvard Olsson, dvs senast på 1600-talet.

Yseq.net-testning [9] av en man med tyskt ursprung (FTDNA # 417445) som är avlägsen match till Stjärnasläkten visade att tre av sex testade SNPer mellan förgrening Y och Olof var positiva. Eftersom förgrening Y beräknas ha inträffat c:a år 200 och Olof föddes i början av 1400-talet kan tiden för förgrening Z uppskattas till c:a år 600 – 1000 (halvvägs mellan år 200 och år 1400).  Slutsatsen blir att en avlägsen anfader till Olof kom norrut från Centraleuropa några hundra år före Olof och att det kan finnas viss grund för myten att Olofs anfäder var danska.

En artikel om DNA-resultaten publicerades i augusti 2017 i  Släkt & Hävd. Den kan laddas ner här [7] .

En artikel publicerades också i Släkthistoria 2018:2. Den handlar förutom om DNA-resultaten även om släkten Stiernhielm. Den kan laddas ner här [8].

Grundresultaten finns i FTDNA-projektet Kopparberget [4] .

Fullständiga släktlinjer kan laddas ner här [6].

Jakob Norstedt
Medlem i SSGG – Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi

E-post: jakob@hoijen.se


Referenser

 1. Elisabet Hemström – “Stjärna-ättens stamfar – ett danskt riksråd?” Fahlu Släktforskarblad nr 14 / 2004:4
 2. Bertil Boëthius – “Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott” p 578-580
 3. Helmer Lagergren – Stjärnalinje till släkten Lind, anteckningar 1936-04-18
 4. FTDNA Projekt Kopparberget https://www.familytreedna.com/groups/kopparberget
 5. Adelskalendern 2016
 6. Fullständiga släktlinjer
 7. Jakob Norstedt – “Stjärnasläkten vid Kopparberget” Släkt och Hävd Nr 3 2017
 8. Jakob Norstedt – “Dimmorna kring Stjärnasläkten skingras med DNA” Släkthistoria Nr 2 2018
 9. Kopparberget project at Yseq with results for sample ID 5029

Sandman från Piteå – Y-DNA

Som en del i en lite större utredning har jag Y-testat släkten Sandman från Piteå. Se översikt ovan.

Jag ville se om två dokumenterade släktlinjer från Nils Mikaelsson Sandman f. 1723 stämde överens och att det inte fanns några oväntade släktskapsförhållanden. För att undvika onödiga kostnader beställde jag Y12-tester för Bo Sandman och Ruben Sandman. Y12 är den billigaste typen av Y-STR-test och tanken var att se att överensstämmelsen var rimlig för att därefter kunna gå vidare med större noggrannhet om det visade sig meningsfullt. Ifall resultaten inte matchade varandra skulle jag kunna avbryta testningen utan att det blev för dyrt.

Glädjande nog hade de två testerna “genetic distance = 0”, dvs alla 12 markörer var identiska.

STR-markörer för Sandmansläkten

Två Y12-tester är egentligen för lite för att kunna säga att en historisk ana är DNA-bekräftad. Som tur var visade det sig finnas ett tidigare 12-markörerstest av den tredje huvudlinjen, den finska. Det var Ralf Sandman som hade testat sig hos National Geografic redan år 2007. Detta resultat har identiska markörer med de två av mig testade linjerna.

Detta innebär att Nils Mikaelsson Sandmans Y12-haplotyp (markörvärden) är bekräftad med hygglig säkerhet och att man kan utgå från att dokumentationen i kyrkböckerna för de tre släktlinjerna är korrekt. Så småningom kan förhoppningsvis förfinad testning göras som ytterligare stärker resultatet.

Däremot räcker Y12 inte för att kunna bestämma haplogruppen bättre än att den är I1-M253. I1-M253 är mycket vanlig i området och alla som tillhör gruppen har en gemensam anfader som levde för c:a 4700 år sedan.

Kit # 572126 Ruben Sandman och # 650706 Bo Sandman finns i Sverigeprojektet hos FamilyTreeDNA ( https://www.familytreedna.com/groups/sweden ).

Ett stort tack till Ruben Sandman, Bo Sandman och Ralf Sandman för värdefulla bidrag till undersökningen.

Jakob Norstedt
Epost: jakob@hoijen.se

Alla släkt med alla?

Ibland kan man få en känsla av att alla i ett begränsat område får DNA-match med alla andra. Detta kan ställa till problem när man vill  testa om ett släktskap stämmer; det blir svårt att skilja intressanta matcher från ointressanta. Det blir svårt att veta vad man egentligen ser.

Jag försöker just nu bekräfta eller avfärda ett släktskap från Byskeområdet och för att få ett bättre underlag för bedömning ville jag uppskatta förekomsten av  “slumpmatcher” eller “falskmatcher”. Hur stor risk är det egentligen att en person med rötter i området mellan Skellefteå och Piteå får match med en annan person vilken som helst utan att det finns någon särskild misstanke om släktskap?

Helt ovetenskapligt frågade jag därför i Facebookgrupper efter Gedmatchnummer till personer med huvudsakliga rötter i området. Jag fick in en uppsättning som jag nu jämfört på Gedmatch.

Så här ser parvis totalt gemensamt autosomalt DNA och X-DNA ut i gruppen om 10 personer från området på Gedmatch. Först med tröskel 7 cM / 700 SNP:

Aut. DNA, Total Shared cM, 7 cM / 700 SNP

X-DNA, Total Shared cM, 7 cM / 700 SNP

Därefter med lite lägre tröskel, 5 cM / 500 SNP:

Aut. DNA, Total Shared cM, 5 cM / 500 SNP

X-DNA, Total Shared cM, 5 cM / 500 SNP

Slutsats

De flesta med rötter i området Skellefteå – Piteå har tydlig autosomal DNA-koppling till varandra. 67 % (2 av 3) i min slumpmässiga grupp har koppling som klarar 7 cM tröskeln och 82 % (5 av 6) klarar 5 cM-tröskeln.

X-match är inte lika vanlig men ungefär 15 % (1 koppling av 6) har X-DNA som klarar tröskeln 7 cM och 35 % (1 koppling av 3) har X-DNA som klarar tröskeln 5 cM.

Gruppens sammansättning kan diskuteras men tendensen är klar. Merparten matchar varandra på autosomalt test och en hel del har X-match.

Jakob Norstedt

Opålitliga markörer – nära släkting på faderslinjen syns inte i Y37-listan

Du kan ha nära släktingar som borde synas men inte finns med i din matchlista trots att släktskapet stämmer.

Jag har ett exempel med två kit B (kitno 306658) och D (kitno 324479). B är tremännings barn till D (2C 1R). Se mitt blogginlägg från 2014 Att säkra min härstamning från Höijen.

När jag gjorde Y37-test på dem trodde jag att det skulle bli match men så blev det inte. De syns inte i varandras matchlistor; de har genetic distance = 7 men gränsen för att synas är fyra. Nu har jag uppgraderat till Y111 och då blir genetic distance = 8 och eftersom gränsen nu är tio är de synliga för varandra. Endast en skiljande markör har tillkommit på markör 38 till 111.

Så här ser Y37-markörerna ut för B (överst) och D:

Y37 – 37 markörer

Sex markörer skiljer och enligt FamilyTreeDNAs sätt att räkna blir det genetic distance = 7.

Så här ser resterande markörer ut upp till Y111:

Y111 – markörer utom Y37

Av dessa 74 markörer är det bara en som skiljer. Detta är ett helt OK resultat, det är snarast så att det är ovanligt få avvikelser på dessa 74 markörer. Eftersom det egentligen inte finns någon anledning att betvivla släktskapet känner jag mig nu rätt övertygad om att det verkligen stämmer enligt böckerna.

Slutsatsen blir att man ska vara försiktig med att helt avfärda släktskap bara för att det inte finns med i Y37-matchlistan. Det handlar hela tiden om slumpen och STR-markörer är nyckfulla.

Jakob Norstedt

Stjärnasläkten från Kopparberget och Forsgren från Älvkarleby?

Det har dykt upp en hittills okänd agnatisk linje från Olof Nilsson, anfader till Stjärnasläkten vid Kopparberget[1]. Det är Björn Forsgren i Mölle med anor från Älvkarleby i norra Uppsala län som visat sig ha Storbogrenens första SNP (JN82+).  Detta betyder att han är ättling till Markvard Olsson från Storgården som levde i slutet av 1400-talet.

Att Björn Forsgren är JN82+ (se ovanstående översikt) men negativ för så mycket som fem SNPer på Storbogrenen tyder på att det är en tidig förgrening bara få generationer efter Markvard Olsson. Den borde ligga före Karl Hansson, f. 1615 på Storbo.

Björn Forsgrens äldsta tydligt identifierade ana är Jan Olofsson[2], född i Älvkarleby 1715. Det var Jans son Olof född 1740 på Öns bruk som tog sig namnet Forsgren.

Eftersom det bara finns en enda DNA-testad linje från Jan Olofsson till nutid kan brott i kedjan inte uteslutas men om vi förutsätter att det stämmer så skall det alltså finnas en hittills okänd länk efter Markvard Olsson i slutet av 1400-talets Vika (W) till Jan Olofsson i Älvkarleby (C).

Skiss över agnatiska linjer från Markvard Olsson, son till Stjärnasläktens vid Kopparberget anfader Olof Nilsson

Rättning önskas!
Ovanstående skiss visar de agnatiska linjer (enbart söner) från Markvard Olsson som jag tycker mig kunna identifiera. Vissa kan vara felaktiga och andra kan saknas. Det är linjen från Karl Hansson näst längst till höger som är testad till nutid. Skissen skulle behöva kompletteras och vid behov rättas för att det ska gå att fundera på var Forsgrenlinjen ansluter. Uppdateringar mottages tacksamt.

Jakob Norstedt
E-post: jakob@hoijen.se

Källor:
[1] Jakob Norstedt- ”Stjärnasläkten vid Kopparberget” Släkt och Hävd Nr 3 2017
[2] Anbytarforum, Ämne Älvkarleby

Genney 2.0 har kommit med DNA-stöd

Nu har det svenska släktforskningsprogrammet Genney kommit i verson 2. En av nyheterna är DNA-stöd.

Första steget är att registrera testerna. Det kan se ut så här:

DNA-prov

I de fall två personer har testats och fått samma resultat registrerar man det lämpligen som ett prov och beskriver i kommentaren hur testningen gått till. De är ju ömsesidigt beroende av varandra, bekräftar varandra.

Första raden i bilden ovan är mitt eget prov som bekräftas av en testad sjumänning.

Jag går till min personpost i programmet och väljer in mitt DNA-test för mig:

DNA Jakob

Det DNA-prov jag lägger in på mig kan fortplanta sig till alla mina förfäder och deras ättlingar, personer som bör ha samma haplogrupp som jag. Men jag kan ju vara osäker på vissa länkar och vilja sätta stopp. Därför får jag när jag satt min egen haplogrupp upp en lista där jag kan bocka för hur långt bort jag vill att haplogruppen ska gälla.

DNA-träd för Jakob

Mitt resultat bekräftas ju av ett test på en sjumänning. Han finns med i denna lista och får därmed automatiskt samma haplogrupp som jag. Eftersom jag vet att både hans och min haplogrupp stämmer så sätter jag lås på oss.

Lås DNA-prov

Om personen har ett DNA-lås så kan inget annat testresultat på en annan person skriva över detta.

Eftersom jag vet att min och min sjumännings DNA stämmer helt överens så är vår gemensamma ana, Christoffer Larsson Norstedt född 1672, bekräftad. Därför sätter jag lås på honom också.

Min anfader är låst

Nu finns haplogruppen inlagd på min anfader och hans ättlingar. Den lilla gröna pricken visar att det finns Y-DNA.

Christoffers ättlingar

På samma sätt lägger jag in mtDNA på testade personer och får det att sprida sig till mina anor. Den lila pricken betyder att det finns mtDNA.

mtDNA

Om det blir konflikt mellan två testade så kan man alltså styra vad man betraktar som säkert genom att sätta lås på lämpliga ställen.

Det är kul med DNA-funktionen och jag kommer att ha stor nytta av den för att hålla ordning på alla mina tester. Jag uppskattar hur resultaten sprider sig till anor och ättlingar, det är ju så jag vill ha det. Fortfarande är det ganska mycket manuell hantering men det är nog svårt att komma ifrån eftersom man vill ha full kontroll över vad resultaten egentligen betyder.

Det finns en del som borde göras när det gäller hur resultatet presenteras på skärmen och i rapporter. Man skulle t.ex. vilja kunna se på en avlägsen ana vilken nutida testad person som den egentligen fått sin haplogrupp från. Men det kan ju införas i kommande versioner.

Här hittar du Genney: http://www.genney.se

DNA of the Stjärna kin at Stora Kopparberget / Great Copper Mountain, Falun, Sweden

(Updated 2018-01-06)

Abstract

Stora Kopparberget, the Great Copper Mountain, was a medieval mining and industrial center of Sweden. Many prominent and nobel families are ancestral of the area. Since 2001, the area is a UNESCO World Heritage.

Three brothers are mentioned at the court of Kopparberget in 1473, Olof, Markvard, and Hans. They were sons of Olof Nilsson, the most distant ancestor of what is called Stjärna Kopparbergssläkten (Star of Kopparberget) [1].

One agnatic (paternal) line to present days from the son Olof and one from the son Markvard have been tested with FTDNA BigY and analysed at Yfull.com, matching each other as expected. At the Olof line there are two matching results with a documented MRCA at the 18th century. The subclade of Stjärna has been assigned the designation R-YP6378 at Yfull.

Yseq.net testing of a distant Stjärna match  with German ancestry has helped in getting clues to the pre-historic origin of the kin.

Background

Kniva, Vika parish

Olof Nilsson lived in the 15th century in the village Kniva east of Falun in the province of Dalecarlia in central Sweden. A painting on one of the glass windows in the Vika church has been associated with Olof, thus he has been said to belong to a medieval nobility Stjärna / “Star”. Traditionally it has been thought to be of Danish ancestry.

His sons Olof, Markvard, and Hans are mentioned in documents from the court at Kopparberget in 1473. From this one can conclude that Olof should have been born around 1420 or a little earlier.

Stiernhielmsstenen i Kniva, Vika

All three sons are known to have had descendants for several generations [2]. The son Hans should have been the ancestor of the nobilities Swedenborg and Schönström but this has recently been proved to be incorrect. [5].

The son Olof had several descendants, e.g. Hans, the ancestor of the Rottneby line.

The son Markvard was the ancestor of Georg Stiernhielm. Stiernhielm was knighted 1631 and granted the estate Wassula north of Tartu in Estonia, at that time a part of Sweden. The nobilities von Stiernhielm lived at Wassula for centuries. The last agnatic descendant Nils von Stiernhielm (d. 2003) was born at the estate.

DNA results

These are the current results:

The Stjärna kin at Kopparberget, Sweden – DNA overview

R1a-YP6376 at Yfull v5.08

Yseq.net testing of a man with German ancestry (FTDNA 417445) which is a distant match of the Stjärna kin showed that 3 of 6 tested SNPs between split Y and Olof were positive. Thus, since TMRCA of split Y is estimated to 200 CE by Yfull and Olof is known to be born about 1420 TMRCA of split Z can be estimated to be roughly 600 – 1000 CE (halfway between 200 CE and 1420. The conclusion is that a distant ancestor of Olof went north from central Europe some hundred years before Olof and that there can be some truth in the myth that the ancestors of Olof were Danish.

An article in Swedish was published in August 2017 in Släkt & Hävd. It can be downloaded here [7] .

The results can also be found in the FTDNA project Kopparberget [4] .

Complete lines can be downloaded here [6]

Announcements

All three tested persons have approved the publishing of their names.

Thanks to Mr. Stefan Jernberg and Mr. Torsten Berglund for checking of the written records of the tested lines.

Jakob Norstedt
Member of SSGG – Swedish Society for Genetic Genealogy

E-mail: jakob@hoijen.se


References

 1. Elisabet Hemström – “Stjärna-ättens stamfar – ett danskt riksråd?” Fahlu Släktforskarblad nr 14 / 2004:4
 2. Bertil Boëthius – “Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott” p 578-580
 3. Helmer Lagergren – Stjärnalinje till släkten Lind, anteckningar 1936-04-18
 4. FTDNA Projekt Kopparberget https://www.familytreedna.com/groups/kopparberget
 5. Adelskalendern 2016
 6. Complete lines
 7. Jakob Norstedt- “Stjärnasläkten vid Kopparberget” Släkt och Hävd Nr 3 2017
 8. Kopparberget project at Yseq with results for sample ID 5029