månadsarkiv: mars 2014

Nils Olsson, död 1652

En förmögen Bergzman har bot på Höijen, derest nu Rådman Johan Näsman är ägare till. Han het Nils Olofsson på Höijen. Hans son Olof Nilsson på Höijen, som war swärfadren åt förenembde Näsman. Han har ett gamalt pergamentbref, att förnembde Höijen har legat under Thorsång Sochn.

Jacob Ingelsson, c:a 1716