Författararkiv: Jakob Norstedt

Gevert DNA-projekt

För att utreda släkten Gevert har Jussi Gävert och jag har startat ett DNA-projekt. Vad innebär det?

Gevert är nog den största smedsläkten i Sverige och de flesta släktlinjerna anses stamma från Anders som var verksam vid Forsmarks bruk 1627-1632.  Anders tros ha kommit från Flandern (Belgien) men vi vet inte något om hans ursprung där.

För att få en bättre bild av hur släktlinjerna egentligen hänger ihop (allt är inte solklart) så kan man DNA-testa nu levande ättlingar. Y-kromosomen ärvs från far till son till sonson och eftersom det överensstämmer med hur släktnamnet i allmänhet ärvs så är testning av Y-DNA en lämplig metod. Om så många män som möjligt från olika släktgrenar testar sig så kan vi genom att jämföra resultaten dra slutsatser om släktskapet och kartlägga släkten.

En sak vi redan vet är att vissa ättlingar till Anders tillhör haplogrupp I1-L1302 medan andra tillhör en undergrupp till R1b. Dessa båda grenar är alltså inte genetiskt kopplade till varandra.

DNA-projektet finns här:

https://www.familytreedna.com/groups/gevert

Om du eller någon närstående tillhör Gevert-släkten och har en obruten far-farfar-farfars far-linje tillbaka till de tidiga Gevert-männen så vill vi gärna att du beställer ett DNA-test. Det gör du enklast med denna länk för att få projektrabatt:

https://www.familytreedna.com/group-join.aspx?group=Gevert&code=M19997

Bäst är att börja med ett Y-DNA37-test som sedan kan förfinas om det finns behov. Själva provtagningen görs med en pinne som man skrapar på insidan av kinden i en halv minut. Provet läggs i ett provrör och postas till ett labb. Resultaten kan du se genom att logga in på ditt konto hos FamilyTreeDNA efter någon månad eller två.

Hör av dig om du undrar över något. Jag förklarar gärna mer och ger råd om vad som passar bäst. Allmänt om DNA-testning finns på SSGG:s hemsida, http://ssgg.se/.

Jakob Norstedt
SSGG, Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi
Epost: jakob@hoijen.se

Emanuel Swedenborg – his origin in haplogroup I1-BY229

The Y-DNA of a man of the nobility Swedenborg has been tested and been found to be of haplogroup I1-BY229. It is likely that this is also the haplogroup of the 18th century internationally known scientist and mystic Emanuel Swedenborg.

Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg was a member of one of the noble families of the Stora Kopparberget area in Falun, Sweden (a UNESCO World Heritage ). His father was born at the estate Sveden a couple of kilometers east of Falun. The name “Sveden” indicates that it  once was an area of burn-beating agriculture and it just by coincidence is the same as the country name “Sweden”.

Estate of Sveden

Emanuel and his brothers were knighted and given the name Swedenborg in 1718 as was the tradition since they were sons of a Bishop, Jesper Svedberg.

After studying in Uppsala, Emanuel Swedenborg started a career as a scientist  and mystic. He died after a long life in London in 1772 [Wikipedia] .  He didn’t have any children but there are several agnatic descendants of his brother Jesper.

Swedenborg family

One of the descendants has been tested (FTDNA kit # 491250) and the BigY results show that he belongs to the I1-Z73 subclade I1-BY229. This is the I1-BY229 branch at Yfull:
https://yfull.com/tree/I-BY229/

I1-BY229

Swedenborg is not yet at Yfull but his FTDNA results indicates that he shares at least two novel SNPs with YF02504, a man with ancestry from Bjuråker about 150 km north of Falun. This should indicate a common ancestor about 900 to 1300 years ago.

Is this the correct haplogroup?

One could have doubts whether this single sample from a living person really represents the haplogroup of Emanuel Swedenborg, born in the 17th century. We don’t know for sure, but it is in fact quite likely that there aren’t any NPE:s (Non Paterna Event) on the line from his father Jesper Svedberg b. 1653 to present.

Jesper Svedberg was born in Falun but moved to Stockholm and Uppsala for work after studies in Lund in the south of Sweden. The son Emanuel was born in Stockholm and the son Jesper was born in Uppsala. But Stockholm and Uppsala are not I1-BY229 areas; the subclade has it’s concentration in central Sweden, generally north of the areas were the Swedenborg family has lived since Jesper Svedberg moved from Falun for studies in Uppsala in 1666. This makes it likely (although not proven) that the tested person Swedenborg has indeed inherited the haplogroup from Jesper Svedberg, born in Falun in 1653. Thus, since Jesper Svedberg was the father of Emanuel Swedenborg this is most likely his haplogroup.

Swedenborg – origin and migration

Emanuel Swedenborg died in London but is since 1910 resting in a sarcophagus in the Uppsala Cathedral. His cranium was bought for £ 1,500 at Sotheby’s in 1978 to be reunited with the corpus.

Sarcophagus of Emanuel Swedenborg, Uppsala Cathedral

Acknowledgment: Thanks for the kind contribution to the Kopparberget project which made the BigY testing possible.

If you would like to support further testings like this from the Kopparberget area, please donate with this link. All contributions are most appreciated.

Jakob Norstedt

Admin of Kopparberget and I1-L1302 projects
E-mail: jakob@hoijen.se

Stjärna Kopparbergssläktens DNA – två linjer från 1400-talet säkrade

Sammanfattning

Vid lagmanstinget på Kopparberget 1473 nämns de tre bröderna Olof, Markvard och Hans Olsson. Deras far var Olof Nilsson, anfader till det som kallats Stjärna Kopparbergssläkten [1].

En släktlinje till nutid från sonen Olof (Rottnebygrenen) och en från Markvard (Storbogrenen) har DNA-testats med Y-DNA37 och visat sig matcha varandra som väntat. Från Rottnebygrenen finns två matchande resultat med gemensam anfader på 1700-talet. SNP-test på ett av resultaten har visat att släkten tillhör den c:a 4300 år gamla haplogruppen R1a-CTS3402.

Bakgrund

Olof Nilsson levde på 1400-talet i Kniva bergslag öster om Falun. En glasmålning av en stjärna i Vika kyrkas korfönster förknippas med honom varför han antagits tillhöra en frälseätt Stjärna men om detta är inget känt . Rasmus Ludvigsson sade på 1500-talet att han var kommen av Danmark [1].

Olofs söner Olof Olsson, Markvard Olsson och Hans Olsson nämns i handlingar från lagmanstinget på Kopparberget 1473. Av det kan man anta att Olof Nilsson bör ha varit född runt 1420 eller tidigare.

Stiernhielmsstenen i Kniva, Vika

Alla tre sönerna har ansetts ha ättlingar i flera generationer [2]. Sonen Hans skulle vara anfader till de adliga ätterna Swedenborg och Schönström men detta har omprövats i modern släktforskning och med Adelskalendern 2016 har de i stället fått Otte Persson från Sundborn som stamfar [5].

Sonen Olof hade flera ättlingar, bl.a. Hans som gav upphov till Rottnebygrenen.

Sonen Markvard blev anfader till Georg Stiernhielm som adlades 1631 och förlänades godset Wassula utanför Tartu i nuvarande Estland. Ätten Stiernhielm levde på Wassula ända in i sen tid. Den siste agnatiske ättlingen Nils von Stiernhielm som dog 2003 var född på godset.

Släktlinjer

Rottnebygrenen och Lind

Helmer Lagergren, postmästare och släktforskare vars samling finns på Faluns bibliotek, nämner en linje från sonen Olof till släkten Lind [3].

Den avslutas med en jämnårig kollega till Lagergren, postmästaren Axel Rudolf Lind född i Mora 1866. Linjen har i och med DNA-testen visat sig vara korrekt även om detta att Axel Rudolf var postmästare först gjorde mig misstänksam. Det kunde ju eventuellt ha varit så att Lagergren medvetet konstruerat linjen till sin vän.

Storbogrenen

Sonen Markvard hade ättlingar i Storbo, Vika varifrån det går att hitta manslinjer in i nutid.

I och med detta fanns kandidater att testa och jag bad Bengt-Erik Lind som representant för Lind-grenen och Olle Alvroth från Storbogrenen om ett DNA-prov. De bor i Falun och de hade båda hört talas om att de skulle ha anor från Stjärna.

STR-test Y-DNA37 beställdes för kiten.

Notis i Finlands Allmänna Tidningar 1829-11-29

Samtidigt som dessa resultat blev färdiga dök av en tillfällighet ytterligare en testad upp, det var Jouko Lindh i Jyväskylä. Jouko Lindh visste att släkten kom från Dalarna men  kände inte till de tidigare anorna. Det visade sig Johan Linds son Gustaf runt år 1800 hade flyttat till Kajaneborg / Kajaani i norra Finland.

DNA-resultat

Testning av Stjärna – översikt

Fullständiga släktlinjer kan hämtas här [6]

Markörer för de testade, Y-DNA37 (klicka för större bild)

Resultaten finns också att se i DNA-projektet Kopparberget [4].

Bengt-Erik Lind, stjärnaättling

Kiten matchar varandra på normala genetiska avstånd och det finns inga andra närliggande matcher till gruppen. Jouko Lindh som testat Y-DNA67  har i Sverigeprojektet sin närmaste match på genetiskt avstånd 13  (67 markörer).  Det stora avståndet till andra testade svenskar stärker bedömningen att resultatet visar att de tre testade har Olof Nilsson Stjärna som gemensam ana..

SNP-test har placerat Bengt-Erik Lind i haplogrupp R1a-CTS3402.

Tack

Tack till Bengt-Erik Lind och Olle Alvroth för DNA-prov och tack till Jouko Lindh i Jyväskylä som testat sig själv och oväntat dök upp som match. Alla tre har godkänt att namn publiceras.

Tack till Stefan Jernberg och Torsten Berglund som gjort en grundläggande kontroll av de testade släktlinjerna.

Jakob Norstedt
E-post: jakob@hoijen.se


Källor

 1. Elisabet Hemström – “Stjärna-ättens stamfar – ett danskt riksråd?” Fahlu Släktforskarblad nr 14 / 2004:4
 2. Bertil Boëthius – “Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott” p 578-580
 3. Helmer Lagergren – Stjärnalinje till släkten Lind, anteckningar 1936-04-18
 4. FTDNA Projekt Kopparberget https://www.familytreedna.com/groups/kopparberget
 5. Adelskalendern 2016
 6. Fullständiga släktlinjer

 

 

Ny blogg om Buresläkten – Burefakta.se

Idag har en ny blogg om Buresläkten lanserats

Burefakta.se

Vi som ligger bakom bloggen, Peter Sjölund, Leif Persson, Jan Fredman och jag själv startar den för att motverka den brist på fakta som finns i många släktträd och även böcker och andra publikationer om Buresläkten.

Kontakta oss på info@burefakta.se .

Det finns även en Facebookgrupp Buresläkten – faktabaserad forskning öppen för alla som vill delta i diskussionen.

Svinhufvud i Westergötland, Nr 199, en DNA-studie

Bakgrund

Jöns Svinhuvud (eller “Swinshwow” som han omnämns) är en närmast mytisk person känd från det s.k. Svinhuvudbrevet, kontraktet där han köper bergsmansgårdarna Höjen och Stämnarvet av Vestmodssönerna 1386 (1). Hans ättlingar kan räknas i tiotusental eftersom släktlinjerna är vitt spridda i bygden runt Stora Kopparberget med omgivningar i södra Dalarna. När någon är Svinhuvudättling så innebär det oftast ett släktskap på mer eller mindre slingriga vägar över både mödrar och fäder tillbaka Jöns.

Ett fåtal av dessa ättlingar bär verkligen efternamnet Svinhufvud. De har namnet inte direkt från Jöns Svinhuvud utan de tillhör en av ätterna efter någon av två bergsmän vid Stora Kopparberget som på 1500-talet adlades; Hans Persson och Daniel Torkelsson.

Daniel Torkelsson

Daniel Torkelsson i Främby adlades år 1581 Svinhufvud i Westergötland. Han var såvitt känt inte själv Svinhuvudättling utan idén till vapenskölden fick han från sin hustru vars morfars farfar ska ha varit son till Jöns (2).

Svinhufvud i Westergötland – översikt

Daniels son Jöns hade tre söner som har agnatiska (far-son-sonson-linjer) ättlingar i nutid:

 • Göran Jönsson Svinhufvud som gav upphov till Huvudmannagrenen (H)
  Ättlingarna lämnade tidigt namnet Svinhufvud och tog istället namnet Qvist, senare Nordqvist. Grenen var länge glömd men återupptäcktes i slutet av 1970-talet av Thord Bylund. Utredningen godkändes av Riddarhuset.
 • Carl Jönsson Svinhufvud, död 1636, upphovsman till Yngre grenen (Y)
  Dagens agnatiska ättlingar bär namnet Svinhufvud.
 • Cornelius Jönsson vars ättlingar tillhör den inofficiella Finnmarksgrenen (F)
  Cornelius levde under små omständigheter på Flen i Floda sockens finnmark (3). Edelfeldt säger att Cornelius som ung lär ha deltagit i kriget i Polen och därefter så småningom blivit fattig torpare. Han upptogs i mantalslängder som “finne”.

DNA-testning

För grunderna i testning av faderslinjer (agnatiska linjer), Y-DNA, se tex mitt  blogginlägg “Att säkra min härstamning från Höjen”.

Fyra nutida ättlingar till Daniel Torkelsson Svinhufvud i Westergötland har testats. Det test som använts är Y-DNA37 från FamilyTreeDNA. Y-kromosomen ärvs från far till son till son-son varför en analys av Y-DNA ger en uppfattning om genetiken i det agnatiska släktskapet.

Testet ger 37 STR-markörer som kan användas för att ge en grov bild av släktskap. Om markörerna hos två testande stämmer bra överens är det rimligt att tro att de är nära släkt. Testet ger också en haplogrupp för personen. Vid behov kan man sedan gå vidare med ytterligare analyser för att ge en exaktare bild av släktskapet.

De testade

 • A och B Två män från huvudmannagrenen. De är fyrmänningar och har Jacob Nordqvist f. 1789 i Nora (Y) som gemensam anfader.
 • C En man med efternamnet Svinhufvud
 • D En man som är agnatisk ättling till Cornelius Jönsson på Flen genom Cornelius sonsons sonsons son Anders Jansson, f. 1790.

Män A, B och C finns i Adelskalendern 2016, kapitlet Svinhufvud i Westergötland. Man D har spårats med utgångspunkt från Edfeldts presentation av Finnmarksgrenen.

Resultatet

Resultatet från DNA-analysen (37 markörer) ser ut så här:

Svinhufvud i Westergötland – STR-markörer

Det är helt uppenbart att de fyra resultaten kan indelas i tre grupper. Sample A och B hör ihop. De har nästan samma markörer, bara ett värde på 37 markörer skiljer (det första, DYS393). Det stämmer väl med det väntade, att de har en gemensam anfader fyra generationer tillbaka. Anfadern Jacob Nordqvist kan därmed anses genetiskt bekräftad.

Svinhufvud i Westergötland – resultatöversikt

A och B uppskattas tillhöra en haplogrupp som mest liknar I1-L813 medan D tillhör R1b och C tycks tillhöra I1-P109. Alla tre är mycket olika varandra. I1-P109 och I1-L813 skildes åt för c:a 4000 år sedan medan R1b avgrenades från dessa tvås gemensamma anlinje för c:a 47000 år sedan.

Slutsats

De tre agnatiska linjerna till nutid från sonen till Daniel Torkelsson Svinhufvud i Westergötland har testats med fyra Y-DNA37 tester. Om den traditionella släktforskningen hade stämt med det genetiska släktskapet så skulle överensstämmelsen mellan testerna varit stor. Det har dock visat sig att alla de tre testade linjerna tillhör mycket skilda haplogrupper. Det betyder att det på minst ett par ställen i linjerna har inträffat okända händelser som gör att genetik och traditionell forskning inte stämmer överens. Det går inte att med dessa tester säga något om var på linjerna händelserna inträffat.

Däremot är det med hög säkerhet fastställt att de två fyrmänningarna Nordqvist på huvudmannalinjen genetiskt härstammar från Jacob Nordqvist som levde i Noratrakten i nuvarande Kramfors kommun runt år 1800.

Jakob Norstedt
Epost: jakob@hoijen.se

 Referenser

 1. Om släkten Svinhuvuds ursprung, Torsten Berglund, Elisabet Hemström, Leif Olofsson och Anders Winroth, Släktforskarnas årsbok 2008
 2. Svinhufvud-ätternas gemensamma ursprung, Anders Winroth, Släkt och hävd 2001 2-3
 3. Cornelius Svinhufvud och hans släkt 1 och 2, Walter Edelfeldt 1977-1982
 4. Adelskalendern 2016
 5. FTDNA-projektet Kopparberget

Inte alla Norstedt stammar från Höjen, vissa tillhör I1-L813 FGC9493+

Tidigare blogginlägg har visat att släkten Norstedt från Höjen utanför Falun karakteriseras av haplogrupp I1-L1302, närmare bestämt I1-BY211 eller I1-BY2828.

Men alla Norstedt hör inte till denna släkt. Jonas Olsson som bodde 50km bort tog också namnet Norstedt. Han föddes vid Larsbo bruk, Söderbärke, 1723-07-18 och fick många ättlingar.

Nu har två nu levande från olika grenar testat sitt Y-DNA. Haplogruppen är inte slutligt bestämd ännu, men av allt att döma tillhör de haplogrupp I1-L813.  Så här ser deras grenar till den senaste gemensamma anan Johan Norstedt och den mest avlägsna anan Jonas Ersson ut.

norstedt_larsbo_L813

Norstedt från Larsbo – I1-L813

Resultaten finns i Norstedt-projektet.

Det finns alltså nu två DNA-testade åtskilda Norstedtsläkter

 • Norstedt från Höjen – haplogrupp I1-BY211
 • Norstedt från Larsbo – haplogrupp I1-L813

norstedt-hg-karta

I1-BY211 och I1-L813 tillhör båda huvudgruppen I1 men är därefter mycket avlägset släkt. De beräknas ha en gemensam ana som levde för c:a 4700 år sedan. ISOGG-trädet för I1 finns här.

Uppdatering: SNP-test har visat att de är FGC9493+, en undergren till L813 (2017-01-14). 

Jakob Norstedt
jakob@hoijen.se

Q-L804 – Current status 2016-01-29

by Jakob Norstedt, admin Q Nordic project
E-mail: jakob@hoijen.se

Q-L804 is one of the two subclades forming the Q Nordic project (the other is Q-L527).

This is Q-L804’s position in relation to it’s neighbors:

Q-L804 and it's neighbor clades with time estimates from Yfull for branching. ybp = Years before present

Q-L804 and it’s neighbor clades with time estimates from Yfull for branching. ybp = Years before present

Q-L804 is very independant. It’s closest neighbor clade is Q-M3 but their most recent common ancestor lived about 15,000 years ago. Q-M3’s members have Native American ancestry.

Just a little further away is the Q-Z780 subclade which also has members of Native American ancestry. The Anzick-1 boy buried in Montana, USA, 12,600 years ago and found in 1968 belonged to Q-Z780.

As far as we know now (data from Yfull), contemporary members of Q-M3 have an origin in countries like Peru, Colombia and Mexico and contemporary subclades of Q-Z780 are found in Mexico.

Branches of Q-L804

A total of 23 BigY samples have revealed a basic structure of Q-L804. So far we know three main branches:

Q-L804 and it's three branches

Q-L804 and it’s three branches

The branches all have a common ancestor who lived about 3100 years ago. There are about the same number of kits in each branch.

Distribution of the three branches

The known ancestors of the tested kits indicate different histories of the branches.

The three Q-L804 branches. Origin of BigY kits with known ancestry.

The three Q-L804 branches. Origin of BigY kits with known ancestry.

Q-JN15 Western Scandinavia

The branch defined by the SNP JN15 has members with ancestry from western Norway, Iceland, Britain, and France.

The Western Scandinavia branch of Q-L804.

The Western Scandinavia branch of Q-L804.

It seems reasonable to think that the diversity of nationalities reflects an expansion from Norway by Vikings and/or Normans. The Icelandic kit splits from the others a little later and has it’s genetically closest cousin in Geiranger, Møre og Romsdal, Norway.

The distance Geiranger - Iceland is about 1200 km

The distance Geiranger – Iceland is about 1200 km

Q-BY386 Britain

The British branch, defined by the SNP BY386, has kits from England and Scotland. In this branch there are also kits from USA with unknown but supposed British origin.

The British branch of Q-L804.

The British branch of Q-L804.

MacSwain, the Scottish kit at the far right of the chart, is the first to split from the others. Three tested kits with the surname Pearson is a part of this subclade. They are not yet fully analyzed at Yfull.

Q-BY469 Easter Scandinavia

The branch defined by the SNP BY469 has most of it’s members in Sweden.

The Eastern Scandinavia branch of Q-L804.

The Eastern Scandinavia branch of Q-L804.

There is also a kit with German ancestry (surname Frum) and a kit from Hedmark in Norway close to the Swedish border.

Link to the Q Nordic project

Link to Q-L804 at Yfull

Link to Q Nordic at Yseq

Link to overview for print (PDF)

 

I1-SwF cluster / I1-JN38 subclade – status 2015-10-08

SwF is a cluster with ancestry on both sides the Gulf of Bothnia

.Gulf of Bothnia

SwF was first identified by STR matches but recently a couple of BigY kits have made it possible to form a branch in the haplogroup tree defined by the SNP JN38/Y16813. Yfull currently displays two kits, at a new branch after I1-Z2337:
http://yfull.com/tree/I-Y16813/

A third BigY kit has just been completed (not at Yfull yet) and a fourth twig has been formed by testing of single SNPs at Yseq.

I1-JN38 subclade

Link to PDF

Explanation of time estimates

A 4100 years since the most recent common ancestor of all men being Z2337+, according to Yfull estimates.

B 750 years since the common ancestor in this split lived, according to Yfull estimates.

C 1350 years since the common ancestor of this split, roughly based on four more SNPs compared to split B and about 150 years per SNP.

D 300 years to common ancestor of split based on Yseq results on CombBED SNPs, JN41-, JN43+, JN44+, JN46+, JN47-. 2 of 5 SNPs are negative over 750 years, dating the split to roughly 300 ybp.

The ancestry of kit #298918 is known back to year 1800, Örnsköldsvik Sweden. The oldest known ancestor of kit #N136156 lived in Viborg, Finland in the late 19th century. Based on this knowledge it is not likely that the split occured less than 250 years ago.

Jakob Norstedt-Moberg

Member of SSGG – Swedish Society for Genetic Genealogy

 Link to FamilyTreeDNA project I1-Z2336(xL22,M227)

Yfull tree

Link to Yseq data

Link to local copy of Yseq data

 

French Q-L804 subclade – trace of Normans?

The Scandinavian haplogroup Q-L804 has been expanded with a branch from Norway to the North Western France, close to Normandy. This happend when the BigY results for a kit with French origin came in last week. The results make it possible to believe that the new French kit has a Norman origin.

qnormand

The Norwegian kits which are close to the French have their oldest known ancestors in Møre og Romsdal and Nord-Trøndelag in the 18th – 19th century while the French has it’s origin in Mayenne, Pays de la Loire, in the 17th century.

The current Yfull TMRCA indicates that they have a common ancestor about 1600 years before present which means that the migration should have occured in the centuries after the 5th century, with very wide margins. The Normands occupied what’s now Normandy in the beginning of the 10th century. The new French result is not yet included in the Yfull time estimate.

The current Q-L804 overview.

Q Nordic project

Q-L804 at Yfull

 

Fransk gren av Q-L804 – spår av normander?

Den skandinaviska haplogruppen Q-L804 har nu en gren från Norge till trakten av Normandie. Förgreningen från de norska “kusinerna” gör det möjligt att tro att det franska kitet har ett ursprung i norska normander.

qnormand

De norska resultaten har äldsta kända anor i Møre og Romsdal och Nord-Trøndelag på 1700-1800-talet och det franska har sin äldsta kända ana i Mayenne, Pays de la Loire, på 1600-talet (Trotry de la Touche).

Enligt Yfulls hittillsvarande uppskattning (där det franska resultatet ännu inte finns med) har de en gemensam ana som ligger c:a 1600 år tillbaka vilket innebär att förgreningen bör ha skett under århundradena efter 400-talet. Normanderna ockuperade nuvarande landskapet Normandie i början av 900-talet.

Här finns den senaste översikten över Q-L804.

Q Nordic-projektet

Q-L804 hos Yfull