Kategoriarkiv: DNA-resultat

Fransk gren av Q-L804 – spår av normander?

Den skandinaviska haplogruppen Q-L804 har nu en gren från Norge till trakten av Normandie. Förgreningen från de norska “kusinerna” gör det möjligt att tro att det franska kitet har ett ursprung i norska normander.

qnormand

De norska resultaten har äldsta kända anor i Møre og Romsdal och Nord-Trøndelag på 1700-1800-talet och det franska har sin äldsta kända ana i Mayenne, Pays de la Loire, på 1600-talet (Trotry de la Touche).

Enligt Yfulls hittillsvarande uppskattning (där det franska resultatet ännu inte finns med) har de en gemensam ana som ligger c:a 1600 år tillbaka vilket innebär att förgreningen bör ha skett under århundradena efter 400-talet. Normanderna ockuperade nuvarande landskapet Normandie i början av 900-talet.

Här finns den senaste översikten över Q-L804.

Q Nordic-projektet

Q-L804 hos Yfull

 

Testing Novel SNPs to define the most recent parts of my branch

Jakob Norstedt
E-mail: jakob@hoijen.se

Normally SNPs are very old, but some are indeed possible to use for the last few generations. This is what I did to find out the latest details of my branch.

I am I1, did once test Z73+ and L1302+, but it’s a long time since those were my terminal SNPs. I am one of the admins of the i1-Z73 subclade projects (I1-L1301/I1-L1302) where we have found many new branches and several new levels of terminal SNPs.

After a BigY/Yfull test of my 6th cousin a few months ago (YF03087) I was defined as I1-BY2828 in the Yfull experimental tree (I am YF01888). We have the mutation BY2828 in common.

2015-05-14 by2828

But Yfull also showed three remaining Novel SNPs of best or acceptable quality, personal SNPs that had occured on my line in the last few hundred years. Some time after the Most Recent Common Ancestor for me and my 6th cousin, Christoffer Norstedt b. 1672. I was curious to find out when.

2015-05-14 novel SNPs

I named the Novels JN01, JN02 and JN03 and wished them at Yseq.com.

JN01 wasn’t possible to test but JN02 and JN03 were made available for order at Yseq.

I swabbed my dad’s 1st cousin, sent the sample to Yseq, and now the result has come. The cousin is JN03+, but JN02-. I.e. JN03 occured before our common ancestor and JN02 after.

So now I know a little more about how my former Novel SNPs JN02 and JN03 are placed on my paternal line (some of the older SNPs are omitted, years of the older SNPs based on Yfull’s estimates):

2015-05-14 by147 line with novels

Q-L804, current status of one of the Q Nordic subclades

Q-L804 is one of the two subclades of Q considered Nordic (the other is Q-L527). It is special because it’s sibling subclade is the Q-M3 originating in the Americas.

2015-04-18 M930

The common origin is Q-M930; the two subclades have a most recent common ancestor (MRCA) about 15,000 years ago.

There is an unbroken sequence of SNPs on this Q Nordic branch from 15,000 ybp (years before present) to 3,000 ybp. Not one single split. Branches may very well exist but they have not yet been found.

11 BigY kits

So far 11 BigY kits have been gathered from the Q-L804 subclade. All but two have been deeper analyzed by the Yfull service.

These are the current branches of the Q-L804 subclade:

2015-04-26 Q-L804

The presented ages of the subclades are the SNP based estimations made by Yfull.com, published in their experimental tree (v.3.8), slightly rounded in some cases.

The Pearson kit (far left) is still waiting for it’s BigY. Pearson is known to belong to the L807+ subclade of L804 so it will be interesting to see where the Pearson branch joins the other L804 branches.

Origin of L804

So where was the origin of the mutation L804? Mapping the origins of the ancestors might give a clue.

2015-04-18 L804 map

The map shows the locations for the most distant ancestor (MDA) for each BigY sample, with the corresponding terminal SNP.

It is indeed possible to draw two curves on the map which in a  reasonable way may show how the migration could av taken place. They are in no way intended to tell the truth, just to demonstrate a scenario not unlikely to have happend.

According to this map, the L804 might have an origin at the Atlantic coast of central Norway. From there it might have spread to central and northern Sweden and to Scotland and England.

SNP testing suggestions

BigY

The subclade is best explored by having as many individuals testing BigY as possible. Ordering a BigY will give not only known SNPs but novels that can be matched with other kits to form new branches.

If you want to pinpoint your exact position in the tree and contribute to its expansion with new branches and twigs you should order BigY.

Single SNP testing

An alternative to BigY is to order tests of single SNPs. You won’t explore any new branches by this but it will give a rough idea of where you belong.

Some of the SNPs are available for testing at FTDNA (marked *). Others are available at Yseq.net (marked **).

2015-04-26 L804 SNP testing

All branches of L804 can be tested. There seems to be a geographical pattern which might be used as a start for selecting the right SNP to test.

So far this is valid as a first step if it is likely that you belong to the L804 subclade:

  • Test BY386 if your paternal origin is British.
  • Test BY460 if your paternal origin is central Sweden or eastern Norway.
  • Test JN13 (Yseq.net) if your paternal origin is the Norwegian Atlantic coast
  • Test Y10787 (yseq.net) if your paternal origin is northern Sweden (Ångermanland, Västerbotten)

A SNP test can deliver either a positive or a negative result, both giving experience and a deeper knowledge. So don’t be too disappointed if the test doesn’t turn out the way you expected. It will still be very interesting for the project and it will help in deciding which SNP you should try next.

Jakob Norstedt, Admin Q Nordic project
E-mail: jakob@hoijen.se

Q Nordic project: http://www.familytreedna.com/groups/qnordic

Att säkra min härstamning från Höjen

Christoffer Larsson, som tog sig namnet Norstedt, föddes på bergsmansgården Höjen utanför Falun 1672. Han var sonsonson till Nils Olsson, min agnatiska stamfader som 1635 köpte andel i gården som är en av de äldsta dokumenterade vid Kopparberget. Christoffer hade flera barn varav jag härstammar från sonen Lars.

Anor 1988

Utsnitt ur släktträd ritat 1988. Nils Olsson på Höjen och hans ättlingar. Bror Gustaf längst ner var min farfar.

Själv bor jag i Örnsköldsvik långt från Falun och det är mer än 120 år sedan min farfarsfar flyttade från Dalarna till sågverkssamhället Norrbyskär vid Västerbottenskusten. Ursprunget från Höjen har jag inte vetat mycket om och jag har absolut inte känt någon stark koppling dit. Men på något sätt har det ju ändå funnits i bakhuvudet att rötterna skall finnas där.

För drygt ett år sedan beställde jag mitt första DNA-test  (lite om hur det går till finns här) och när Y-resultatet kom blev jag förvirrad. Vad var detta? Så många finnar och norrmän? Är jag verkligen släkt med dem? Och min närmaste match är en skotte! Hur kom han in i bilden? Härstammar jag egentligen från Skottland? Matchningen med skotten var så stark att jag mycket väl kunde har rötterna där så sent som på 1500-talet och jag fick inga tydliga svar.

Frågorna blev många och så småningom mognade en plan för hur jag skulle komma vidare. Jag skulle säkra DNA-kopplingen till mina förfäder så långt bak i tiden som möjligt. Jag hade ju mitt släktträd som pappa ritade för länge sedan med Nils Olsson från Höjen högst upp. Men hur skulle jag gå till väga? Mitt DNA-test sa ju egentligen inget om kopplingen till det verkliga släktträdet.

Jag insåg snart att jag måste hitta fler grenar fram till nutid från någon av mina förfäder, så långt upp i trädet som möjligt. Det träd vi hade var i stort sett hämtat från Forsslunds beskrivning av Höjen från 1930-talet och därför begränsat till de grenar som levde där. Trädet behövde breddas och för att göra det krävdes traditionell släktforskning. Jag började titta vilka Norstedt som nu lever och vilket ursprung de kunde tänkas ha. Ganska snart hittade jag en man vars namn stämde väl med släkttraditionen. Jag nystade bakåt och han visade sig mycket riktigt härstamma från en annan son till min ana Christoffer, nämligen Eggert Norstedt. Om jag kunde visa ett Y-DNA-prov från honom som matchade mitt skulle det säkerställas att vi båda hade obruta faderslinjer till Christoffer, han som tog sig namnet Norstedt.

Släktträd Höjen

Manliga ättlingar till Nils Olsson från Höjen. Sample A, B, C och D motsvarar DNA-testade personer. Varje prick är en generation.

Jag skrev ett brev till min okände avlägsne släkting (i fortsättningen kallad B), förklarade läget och väntade spänt på svar. Det gick ett par veckor och jag hörde ingenting. Då skrev jag ett brev till och snart blev jag faktiskt uppringd. B hade alls inget emot att bli DNA-testad så jag beställde en provsats adresserad till honom från FamilyTreeDNA och väntade.

Det prov jag beställde var det billigaste Y12-testet, 12 markörer för $49 + porto. Det kändes onödigt att kosta på ett dyrt test när jag knappt visste om vi var släkt. Det var ju så osäkert. Med 12 markörer skulle jag få klart besked. Trodde jag.

Ett par månader hade gått när jag i mitten av oktober 2013 fick ett förvirrande svar. Vi matchade varandra 10/12 (2 markörer av 12 felade), dvs ganska bra men skillnad var alltför stor för att säkra en gemensam ana född så sent som 1672. Men mutationer är slumpmässiga och ovanliga saker händer trots allt ibland.

Det blev till att fortsätta försöken. Jag uppgraderade testet till 37 markörer och tänkte att om jag hade tur skulle skillnaden minska. Men när jag en månad senare hade resultatet var jag fortfarande lika förvirrad. Vi matchade varandra 30/37 (7 markörer av 37 felade), vilket var i princip lika stor skillnad som tidigare. Inte så kul men skam den som ger sig.

Under tiden hade jag SNP-testat mig själv (SNP-tester är svårare med ger säkrare besked) och konstaterat att jag tillhörde den lilla undergruppen till I1-haplogruppen I1-L1302. Vi som tillhör L1302 har en gemensam ana ungefär vid vikingatiden. Eftersom jag blev så osäker på resultatet från B blev det nödvändigt att testa också honom för L1302. Ytterligare en månad gick och svaret kom. Jovisst, han tillhör samma grupp. Nu var det definitivt bestämt att vi hade en gemensam ana inom inte alltför avlägsen tid. Men Y-markörerna var fortfarande så skilda att det kändes som att något kanske inte stämde. Det fanns inget annat val än att uppgradera till 111 markörer.

Tiden gick och i slutet av januari 2014 kom svaret som var betydligt bättre. Vi matchade varandra 100/111 och min släkting var nu äntligen min allra närmaste Y-match. Fortfarande lite väl många markörer fel men jag kunde dra slutsatsen att vi var ganska nära släkt. Trots detta ville jag säkra resultatet ytterligare.

Christoffer Larsson hade inte fler söner med manliga linjer till nutid men både jag och B hade närmare släktingar som också kunde testas för att ge ny information. Jag bestämde mig för att fråga C, en kusin till pappa. Samtidigt letade jag fram D, ytterligare en mycket avlägsen släkting som är tremänning till B:s far och skrev ett brev till honom.

C:s resultat kom först. Han visade sig matcha mig 37/37, dvs exakt. Det är vad man kan vänta sig för en så nära släkting.

D:s resultat var spännade. Han matchar mig (A) och C 35/37, dvs 2 markörer avviker. Detta är ganska normalt med tanke på att D ligger 14 led från mig. Det som däremot överraskar är att B och D matchar varandra 30/37, dvs 7 markörers avvikelse på bara 7 led.

Så här ser avvikelserna ut mellan de olika grenarna:

Avvikelser mellan Höjen-grenar

Slutsatsen är att det är ställt utom rimligt tvivel att A, C och D har Christoffer Larsson Norstedt som gemensam ana. Att B hör dit kan inte uteslutas även om avvikelsen onekligen är mycket stor. B tillhör liksom A, C och D den lilla L1302-gruppen och han härstammar från Falun vilket talar för att genealogin stämmer. Framtida SNP-tester kan ge tydligare svar på vad som skett.

Jakob Norstedt-Moberg
Epost: jakob@hoijen.se

STR-markörer för A, B, C och D