Kategoriarkiv: DNA-resultat

Stjärna Kopparbergssläktens DNA – två linjer från 1400-talet säkrade

Sammanfattning

Vid lagmanstinget på Kopparberget 1473 nämns de tre bröderna Olof, Markvard och Hans Olsson. Deras far var Olof Nilsson, anfader till det som kallats Stjärna Kopparbergssläkten [1].

En släktlinje till nutid från sonen Olof (Rottnebygrenen) och en från Markvard (Storbogrenen) har DNA-testats med Y-DNA37 och visat sig matcha varandra som väntat. Från Rottnebygrenen finns två matchande resultat med gemensam anfader på 1700-talet. SNP-test på ett av resultaten har visat att släkten tillhör den c:a 4300 år gamla haplogruppen R1a-CTS3402.

Bakgrund

Olof Nilsson levde på 1400-talet i Kniva bergslag öster om Falun. En glasmålning av en stjärna i Vika kyrkas korfönster förknippas med honom varför han antagits tillhöra en frälseätt Stjärna men om detta är inget känt . Rasmus Ludvigsson sade på 1500-talet att han var kommen av Danmark [1].

Olofs söner Olof Olsson, Markvard Olsson och Hans Olsson nämns i handlingar från lagmanstinget på Kopparberget 1473. Av det kan man anta att Olof Nilsson bör ha varit född runt 1420 eller tidigare.

Stiernhielmsstenen i Kniva, Vika

Alla tre sönerna har ansetts ha ättlingar i flera generationer [2]. Sonen Hans skulle vara anfader till de adliga ätterna Swedenborg och Schönström men detta har omprövats i modern släktforskning och med Adelskalendern 2016 har de i stället fått Otte Persson från Sundborn som stamfar [5].

Sonen Olof hade flera ättlingar, bl.a. Hans som gav upphov till Rottnebygrenen.

Sonen Markvard blev anfader till Georg Stiernhielm som adlades 1631 och förlänades godset Wassula utanför Tartu i nuvarande Estland. Ätten Stiernhielm levde på Wassula ända in i sen tid. Den siste agnatiske ättlingen Nils von Stiernhielm som dog 2003 var född på godset.

Släktlinjer

Rottnebygrenen och Lind

Helmer Lagergren, postmästare och släktforskare vars samling finns på Faluns bibliotek, nämner en linje från sonen Olof till släkten Lind [3].

Den avslutas med en jämnårig kollega till Lagergren, postmästaren Axel Rudolf Lind född i Mora 1866. Linjen har i och med DNA-testen visat sig vara korrekt även om detta att Axel Rudolf var postmästare först gjorde mig misstänksam. Det kunde ju eventuellt ha varit så att Lagergren medvetet konstruerat linjen till sin vän.

Storbogrenen

Sonen Markvard hade ättlingar i Storbo, Vika varifrån det går att hitta manslinjer in i nutid.

I och med detta fanns kandidater att testa och jag bad Bengt-Erik Lind som representant för Lind-grenen och Olle Alvroth från Storbogrenen om ett DNA-prov. De bor i Falun och de hade båda hört talas om att de skulle ha anor från Stjärna.

STR-test Y-DNA37 beställdes för kiten.

Notis i Finlands Allmänna Tidningar 1829-11-29

Samtidigt som dessa resultat blev färdiga dök av en tillfällighet ytterligare en testad upp, det var Jouko Lindh i Jyväskylä. Jouko Lindh visste att släkten kom från Dalarna men  kände inte till de tidigare anorna. Det visade sig Johan Linds son Gustaf runt år 1800 hade flyttat till Kajaneborg / Kajaani i norra Finland.

DNA-resultat

Testning av Stjärna – översikt

Fullständiga släktlinjer kan hämtas här [6]

Markörer för de testade, Y-DNA37 (klicka för större bild)

Resultaten finns också att se i DNA-projektet Kopparberget [4].

Bengt-Erik Lind, stjärnaättling

Kiten matchar varandra på normala genetiska avstånd och det finns inga andra närliggande matcher till gruppen. Jouko Lindh som testat Y-DNA67  har i Sverigeprojektet sin närmaste match på genetiskt avstånd 13  (67 markörer).  Det stora avståndet till andra testade svenskar stärker bedömningen att resultatet visar att de tre testade har Olof Nilsson Stjärna som gemensam ana..

SNP-test har placerat Bengt-Erik Lind i haplogrupp R1a-CTS3402.

Tack

Tack till Bengt-Erik Lind och Olle Alvroth för DNA-prov och tack till Jouko Lindh i Jyväskylä som testat sig själv och oväntat dök upp som match. Alla tre har godkänt att namn publiceras.

Tack till Stefan Jernberg och Torsten Berglund som gjort en grundläggande kontroll av de testade släktlinjerna.

Jakob Norstedt
E-post: jakob@hoijen.se


Källor

 1. Elisabet Hemström – “Stjärna-ättens stamfar – ett danskt riksråd?” Fahlu Släktforskarblad nr 14 / 2004:4
 2. Bertil Boëthius – “Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott” p 578-580
 3. Helmer Lagergren – Stjärnalinje till släkten Lind, anteckningar 1936-04-18
 4. FTDNA Projekt Kopparberget https://www.familytreedna.com/groups/kopparberget
 5. Adelskalendern 2016
 6. Fullständiga släktlinjer

 

 

Svinhufvud i Westergötland, Nr 199, en DNA-studie

Bakgrund

Jöns Svinhuvud (eller “Swinshwow” som han omnämns) är en närmast mytisk person känd från det s.k. Svinhuvudbrevet, kontraktet där han köper bergsmansgårdarna Höjen och Stämnarvet av Vestmodssönerna 1386 (1). Hans ättlingar kan räknas i tiotusental eftersom släktlinjerna är vitt spridda i bygden runt Stora Kopparberget med omgivningar i södra Dalarna. När någon är Svinhuvudättling så innebär det oftast ett släktskap på mer eller mindre slingriga vägar över både mödrar och fäder tillbaka Jöns.

Ett fåtal av dessa ättlingar bär verkligen efternamnet Svinhufvud. De har namnet inte direkt från Jöns Svinhuvud utan de tillhör en av ätterna efter någon av två bergsmän vid Stora Kopparberget som på 1500-talet adlades; Hans Persson och Daniel Torkelsson.

Daniel Torkelsson

Daniel Torkelsson i Främby adlades år 1581 Svinhufvud i Westergötland. Han var såvitt känt inte själv Svinhuvudättling utan idén till vapenskölden fick han från sin hustru vars morfars farfar ska ha varit son till Jöns (2).

Svinhufvud i Westergötland – översikt

Daniels son Jöns hade tre söner som har agnatiska (far-son-sonson-linjer) ättlingar i nutid:

 • Göran Jönsson Svinhufvud som gav upphov till Huvudmannagrenen (H)
  Ättlingarna lämnade tidigt namnet Svinhufvud och tog istället namnet Qvist, senare Nordqvist. Grenen var länge glömd men återupptäcktes i slutet av 1970-talet av Thord Bylund. Utredningen godkändes av Riddarhuset.
 • Carl Jönsson Svinhufvud, död 1636, upphovsman till Yngre grenen (Y)
  Dagens agnatiska ättlingar bär namnet Svinhufvud.
 • Cornelius Jönsson vars ättlingar tillhör den inofficiella Finnmarksgrenen (F)
  Cornelius levde under små omständigheter på Flen i Floda sockens finnmark (3). Edelfeldt säger att Cornelius som ung lär ha deltagit i kriget i Polen och därefter så småningom blivit fattig torpare. Han upptogs i mantalslängder som “finne”.

DNA-testning

För grunderna i testning av faderslinjer (agnatiska linjer), Y-DNA, se tex mitt  blogginlägg “Att säkra min härstamning från Höjen”.

Fyra nutida ättlingar till Daniel Torkelsson Svinhufvud i Westergötland har testats. Det test som använts är Y-DNA37 från FamilyTreeDNA. Y-kromosomen ärvs från far till son till son-son varför en analys av Y-DNA ger en uppfattning om genetiken i det agnatiska släktskapet.

Testet ger 37 STR-markörer som kan användas för att ge en grov bild av släktskap. Om markörerna hos två testande stämmer bra överens är det rimligt att tro att de är nära släkt. Testet ger också en haplogrupp för personen. Vid behov kan man sedan gå vidare med ytterligare analyser för att ge en exaktare bild av släktskapet.

De testade

 • A och B Två män från huvudmannagrenen. De är fyrmänningar och har Jacob Nordqvist f. 1789 i Nora (Y) som gemensam anfader.
 • C En man med efternamnet Svinhufvud
 • D En man som är agnatisk ättling till Cornelius Jönsson på Flen genom Cornelius sonsons sonsons son Anders Jansson, f. 1790.

Män A, B och C finns i Adelskalendern 2016, kapitlet Svinhufvud i Westergötland. Man D har spårats med utgångspunkt från Edfeldts presentation av Finnmarksgrenen.

Resultatet

Resultatet från DNA-analysen (37 markörer) ser ut så här:

Svinhufvud i Westergötland – STR-markörer

Det är helt uppenbart att de fyra resultaten kan indelas i tre grupper. Sample A och B hör ihop. De har nästan samma markörer, bara ett värde på 37 markörer skiljer (det första, DYS393). Det stämmer väl med det väntade, att de har en gemensam anfader fyra generationer tillbaka. Anfadern Jacob Nordqvist kan därmed anses genetiskt bekräftad.

Svinhufvud i Westergötland – resultatöversikt

A och B uppskattas tillhöra en haplogrupp som mest liknar I1-L813 medan D tillhör R1b och C tycks tillhöra I1-P109. Alla tre är mycket olika varandra. I1-P109 och I1-L813 skildes åt för c:a 4000 år sedan medan R1b avgrenades från dessa tvås gemensamma anlinje för c:a 47000 år sedan.

Slutsats

De tre agnatiska linjerna till nutid från sonen till Daniel Torkelsson Svinhufvud i Westergötland har testats med fyra Y-DNA37 tester. Om den traditionella släktforskningen hade stämt med det genetiska släktskapet så skulle överensstämmelsen mellan testerna varit stor. Det har dock visat sig att alla de tre testade linjerna tillhör mycket skilda haplogrupper. Det betyder att det på minst ett par ställen i linjerna har inträffat okända händelser som gör att genetik och traditionell forskning inte stämmer överens. Det går inte att med dessa tester säga något om var på linjerna händelserna inträffat.

Däremot är det med hög säkerhet fastställt att de två fyrmänningarna Nordqvist på huvudmannalinjen genetiskt härstammar från Jacob Nordqvist som levde i Noratrakten i nuvarande Kramfors kommun runt år 1800.

Jakob Norstedt
Epost: jakob@hoijen.se

 Referenser

 1. Om släkten Svinhuvuds ursprung, Torsten Berglund, Elisabet Hemström, Leif Olofsson och Anders Winroth, Släktforskarnas årsbok 2008
 2. Svinhufvud-ätternas gemensamma ursprung, Anders Winroth, Släkt och hävd 2001 2-3
 3. Cornelius Svinhufvud och hans släkt 1 och 2, Walter Edelfeldt 1977-1982
 4. Adelskalendern 2016
 5. FTDNA-projektet Kopparberget

Q-L804 – Current status 2016-01-29

by Jakob Norstedt, admin Q Nordic project
E-mail: jakob@hoijen.se

Q-L804 is one of the two subclades forming the Q Nordic project (the other is Q-L527).

This is Q-L804’s position in relation to it’s neighbors:

Q-L804 and it's neighbor clades with time estimates from Yfull for branching. ybp = Years before present

Q-L804 and it’s neighbor clades with time estimates from Yfull for branching. ybp = Years before present

Q-L804 is very independant. It’s closest neighbor clade is Q-M3 but their most recent common ancestor lived about 15,000 years ago. Q-M3’s members have Native American ancestry.

Just a little further away is the Q-Z780 subclade which also has members of Native American ancestry. The Anzick-1 boy buried in Montana, USA, 12,600 years ago and found in 1968 belonged to Q-Z780.

As far as we know now (data from Yfull), contemporary members of Q-M3 have an origin in countries like Peru, Colombia and Mexico and contemporary subclades of Q-Z780 are found in Mexico.

Branches of Q-L804

A total of 23 BigY samples have revealed a basic structure of Q-L804. So far we know three main branches:

Q-L804 and it's three branches

Q-L804 and it’s three branches

The branches all have a common ancestor who lived about 3100 years ago. There are about the same number of kits in each branch.

Distribution of the three branches

The known ancestors of the tested kits indicate different histories of the branches.

The three Q-L804 branches. Origin of BigY kits with known ancestry.

The three Q-L804 branches. Origin of BigY kits with known ancestry.

Q-JN15 Western Scandinavia

The branch defined by the SNP JN15 has members with ancestry from western Norway, Iceland, Britain, and France.

The Western Scandinavia branch of Q-L804.

The Western Scandinavia branch of Q-L804.

It seems reasonable to think that the diversity of nationalities reflects an expansion from Norway by Vikings and/or Normans. The Icelandic kit splits from the others a little later and has it’s genetically closest cousin in Geiranger, Møre og Romsdal, Norway.

The distance Geiranger - Iceland is about 1200 km

The distance Geiranger – Iceland is about 1200 km

Q-BY386 Britain

The British branch, defined by the SNP BY386, has kits from England and Scotland. In this branch there are also kits from USA with unknown but supposed British origin.

The British branch of Q-L804.

The British branch of Q-L804.

MacSwain, the Scottish kit at the far right of the chart, is the first to split from the others. Three tested kits with the surname Pearson is a part of this subclade. They are not yet fully analyzed at Yfull.

Q-BY469 Easter Scandinavia

The branch defined by the SNP BY469 has most of it’s members in Sweden.

The Eastern Scandinavia branch of Q-L804.

The Eastern Scandinavia branch of Q-L804.

There is also a kit with German ancestry (surname Frum) and a kit from Hedmark in Norway close to the Swedish border.

Link to the Q Nordic project

Link to Q-L804 at Yfull

Link to Q Nordic at Yseq

Link to overview for print (PDF)

 

I1-SwF cluster / I1-JN38 subclade – status 2015-10-08

SwF is a cluster with ancestry on both sides the Gulf of Bothnia

.Gulf of Bothnia

SwF was first identified by STR matches but recently a couple of BigY kits have made it possible to form a branch in the haplogroup tree defined by the SNP JN38/Y16813. Yfull currently displays two kits, at a new branch after I1-Z2337:
http://yfull.com/tree/I-Y16813/

A third BigY kit has just been completed (not at Yfull yet) and a fourth twig has been formed by testing of single SNPs at Yseq.

I1-JN38 subclade

Link to PDF

Explanation of time estimates

A 4100 years since the most recent common ancestor of all men being Z2337+, according to Yfull estimates.

B 750 years since the common ancestor in this split lived, according to Yfull estimates.

C 1350 years since the common ancestor of this split, roughly based on four more SNPs compared to split B and about 150 years per SNP.

D 300 years to common ancestor of split based on Yseq results on CombBED SNPs, JN41-, JN43+, JN44+, JN46+, JN47-. 2 of 5 SNPs are negative over 750 years, dating the split to roughly 300 ybp.

The ancestry of kit #298918 is known back to year 1800, Örnsköldsvik Sweden. The oldest known ancestor of kit #N136156 lived in Viborg, Finland in the late 19th century. Based on this knowledge it is not likely that the split occured less than 250 years ago.

Jakob Norstedt-Moberg

Member of SSGG – Swedish Society for Genetic Genealogy

 Link to FamilyTreeDNA project I1-Z2336(xL22,M227)

Yfull tree

Link to Yseq data

Link to local copy of Yseq data

 

French Q-L804 subclade – trace of Normans?

The Scandinavian haplogroup Q-L804 has been expanded with a branch from Norway to the North Western France, close to Normandy. This happend when the BigY results for a kit with French origin came in last week. The results make it possible to believe that the new French kit has a Norman origin.

qnormand

The Norwegian kits which are close to the French have their oldest known ancestors in Møre og Romsdal and Nord-Trøndelag in the 18th – 19th century while the French has it’s origin in Mayenne, Pays de la Loire, in the 17th century.

The current Yfull TMRCA indicates that they have a common ancestor about 1600 years before present which means that the migration should have occured in the centuries after the 5th century, with very wide margins. The Normands occupied what’s now Normandy in the beginning of the 10th century. The new French result is not yet included in the Yfull time estimate.

The current Q-L804 overview.

Q Nordic project

Q-L804 at Yfull

 

Fransk gren av Q-L804 – spår av normander?

Den skandinaviska haplogruppen Q-L804 har nu en gren från Norge till trakten av Normandie. Förgreningen från de norska “kusinerna” gör det möjligt att tro att det franska kitet har ett ursprung i norska normander.

qnormand

De norska resultaten har äldsta kända anor i Møre og Romsdal och Nord-Trøndelag på 1700-1800-talet och det franska har sin äldsta kända ana i Mayenne, Pays de la Loire, på 1600-talet (Trotry de la Touche).

Enligt Yfulls hittillsvarande uppskattning (där det franska resultatet ännu inte finns med) har de en gemensam ana som ligger c:a 1600 år tillbaka vilket innebär att förgreningen bör ha skett under århundradena efter 400-talet. Normanderna ockuperade nuvarande landskapet Normandie i början av 900-talet.

Här finns den senaste översikten över Q-L804.

Q Nordic-projektet

Q-L804 hos Yfull

 

Testing Novel SNPs to define the most recent parts of my branch

Jakob Norstedt
E-mail: jakob@hoijen.se

Normally SNPs are very old, but some are indeed possible to use for the last few generations. This is what I did to find out the latest details of my branch.

I am I1, did once test Z73+ and L1302+, but it’s a long time since those were my terminal SNPs. I am one of the admins of the i1-Z73 subclade projects (I1-L1301/I1-L1302) where we have found many new branches and several new levels of terminal SNPs.

After a BigY/Yfull test of my 6th cousin a few months ago (YF03087) I was defined as I1-BY2828 in the Yfull experimental tree (I am YF01888). We have the mutation BY2828 in common.

2015-05-14 by2828

But Yfull also showed three remaining Novel SNPs of best or acceptable quality, personal SNPs that had occured on my line in the last few hundred years. Some time after the Most Recent Common Ancestor for me and my 6th cousin, Christoffer Norstedt b. 1672. I was curious to find out when.

2015-05-14 novel SNPs

I named the Novels JN01, JN02 and JN03 and wished them at Yseq.com.

JN01 wasn’t possible to test but JN02 and JN03 were made available for order at Yseq.

I swabbed my dad’s 1st cousin, sent the sample to Yseq, and now the result has come. The cousin is JN03+, but JN02-. I.e. JN03 occured before our common ancestor and JN02 after.

So now I know a little more about how my former Novel SNPs JN02 and JN03 are placed on my paternal line (some of the older SNPs are omitted, years of the older SNPs based on Yfull’s estimates):

2015-05-14 by147 line with novels

L807 has joined the Q-L804 tree

L807, the Pearson SNP, has been known to be after L804, i.e. a subclade of Q-L804.

Yesterday the first Pearson BigY arrived letting us know that L807 fits the English branch, to the left in the overview. Yfull analysis will confirm the position.

2015-04-30 Q-L804

 

Jakob Norstedt, Admin Q Nordic project
E-mail: jakob@hoijen.se

Q Nordic project: http://www.familytreedna.com/groups/qnordic

Q-L804, current status of one of the Q Nordic subclades

Q-L804 is one of the two subclades of Q considered Nordic (the other is Q-L527). It is special because it’s sibling subclade is the Q-M3 originating in the Americas.

2015-04-18 M930

The common origin is Q-M930; the two subclades have a most recent common ancestor (MRCA) about 15,000 years ago.

There is an unbroken sequence of SNPs on this Q Nordic branch from 15,000 ybp (years before present) to 3,000 ybp. Not one single split. Branches may very well exist but they have not yet been found.

11 BigY kits

So far 11 BigY kits have been gathered from the Q-L804 subclade. All but two have been deeper analyzed by the Yfull service.

These are the current branches of the Q-L804 subclade:

2015-04-26 Q-L804

The presented ages of the subclades are the SNP based estimations made by Yfull.com, published in their experimental tree (v.3.8), slightly rounded in some cases.

The Pearson kit (far left) is still waiting for it’s BigY. Pearson is known to belong to the L807+ subclade of L804 so it will be interesting to see where the Pearson branch joins the other L804 branches.

Origin of L804

So where was the origin of the mutation L804? Mapping the origins of the ancestors might give a clue.

2015-04-18 L804 map

The map shows the locations for the most distant ancestor (MDA) for each BigY sample, with the corresponding terminal SNP.

It is indeed possible to draw two curves on the map which in a  reasonable way may show how the migration could av taken place. They are in no way intended to tell the truth, just to demonstrate a scenario not unlikely to have happend.

According to this map, the L804 might have an origin at the Atlantic coast of central Norway. From there it might have spread to central and northern Sweden and to Scotland and England.

SNP testing suggestions

BigY

The subclade is best explored by having as many individuals testing BigY as possible. Ordering a BigY will give not only known SNPs but novels that can be matched with other kits to form new branches.

If you want to pinpoint your exact position in the tree and contribute to its expansion with new branches and twigs you should order BigY.

Single SNP testing

An alternative to BigY is to order tests of single SNPs. You won’t explore any new branches by this but it will give a rough idea of where you belong.

Some of the SNPs are available for testing at FTDNA (marked *). Others are available at Yseq.net (marked **).

2015-04-26 L804 SNP testing

All branches of L804 can be tested. There seems to be a geographical pattern which might be used as a start for selecting the right SNP to test.

So far this is valid as a first step if it is likely that you belong to the L804 subclade:

 • Test BY386 if your paternal origin is British.
 • Test BY460 if your paternal origin is central Sweden or eastern Norway.
 • Test JN13 (Yseq.net) if your paternal origin is the Norwegian Atlantic coast
 • Test Y10787 (yseq.net) if your paternal origin is northern Sweden (Ångermanland, Västerbotten)

A SNP test can deliver either a positive or a negative result, both giving experience and a deeper knowledge. So don’t be too disappointed if the test doesn’t turn out the way you expected. It will still be very interesting for the project and it will help in deciding which SNP you should try next.

Jakob Norstedt, Admin Q Nordic project
E-mail: jakob@hoijen.se

Q Nordic project: http://www.familytreedna.com/groups/qnordic

Att säkra min härstamning från Höjen

Christoffer Larsson, som tog sig namnet Norstedt, föddes på bergsmansgården Höjen utanför Falun 1672. Han var sonsonson till Nils Olsson, min agnatiska stamfader som 1635 köpte andel i gården som är en av de äldsta dokumenterade vid Kopparberget. Christoffer hade flera barn varav jag härstammar från sonen Lars.

Anor 1988

Utsnitt ur släktträd ritat 1988. Nils Olsson på Höjen och hans ättlingar. Bror Gustaf längst ner var min farfar.

Själv bor jag i Örnsköldsvik långt från Falun och det är mer än 120 år sedan min farfarsfar flyttade från Dalarna till sågverkssamhället Norrbyskär vid Västerbottenskusten. Ursprunget från Höjen har jag inte vetat mycket om och jag har absolut inte känt någon stark koppling dit. Men på något sätt har det ju ändå funnits i bakhuvudet att rötterna skall finnas där.

För drygt ett år sedan beställde jag mitt första DNA-test  (lite om hur det går till finns här) och när Y-resultatet kom blev jag förvirrad. Vad var detta? Så många finnar och norrmän? Är jag verkligen släkt med dem? Och min närmaste match är en skotte! Hur kom han in i bilden? Härstammar jag egentligen från Skottland? Matchningen med skotten var så stark att jag mycket väl kunde har rötterna där så sent som på 1500-talet och jag fick inga tydliga svar.

Frågorna blev många och så småningom mognade en plan för hur jag skulle komma vidare. Jag skulle säkra DNA-kopplingen till mina förfäder så långt bak i tiden som möjligt. Jag hade ju mitt släktträd som pappa ritade för länge sedan med Nils Olsson från Höjen högst upp. Men hur skulle jag gå till väga? Mitt DNA-test sa ju egentligen inget om kopplingen till det verkliga släktträdet.

Jag insåg snart att jag måste hitta fler grenar fram till nutid från någon av mina förfäder, så långt upp i trädet som möjligt. Det träd vi hade var i stort sett hämtat från Forsslunds beskrivning av Höjen från 1930-talet och därför begränsat till de grenar som levde där. Trädet behövde breddas och för att göra det krävdes traditionell släktforskning. Jag började titta vilka Norstedt som nu lever och vilket ursprung de kunde tänkas ha. Ganska snart hittade jag en man vars namn stämde väl med släkttraditionen. Jag nystade bakåt och han visade sig mycket riktigt härstamma från en annan son till min ana Christoffer, nämligen Eggert Norstedt. Om jag kunde visa ett Y-DNA-prov från honom som matchade mitt skulle det säkerställas att vi båda hade obruta faderslinjer till Christoffer, han som tog sig namnet Norstedt.

Släktträd Höjen

Manliga ättlingar till Nils Olsson från Höjen. Sample A, B, C och D motsvarar DNA-testade personer. Varje prick är en generation.

Jag skrev ett brev till min okände avlägsne släkting (i fortsättningen kallad B), förklarade läget och väntade spänt på svar. Det gick ett par veckor och jag hörde ingenting. Då skrev jag ett brev till och snart blev jag faktiskt uppringd. B hade alls inget emot att bli DNA-testad så jag beställde en provsats adresserad till honom från FamilyTreeDNA och väntade.

Det prov jag beställde var det billigaste Y12-testet, 12 markörer för $49 + porto. Det kändes onödigt att kosta på ett dyrt test när jag knappt visste om vi var släkt. Det var ju så osäkert. Med 12 markörer skulle jag få klart besked. Trodde jag.

Ett par månader hade gått när jag i mitten av oktober 2013 fick ett förvirrande svar. Vi matchade varandra 10/12 (2 markörer av 12 felade), dvs ganska bra men skillnad var alltför stor för att säkra en gemensam ana född så sent som 1672. Men mutationer är slumpmässiga och ovanliga saker händer trots allt ibland.

Det blev till att fortsätta försöken. Jag uppgraderade testet till 37 markörer och tänkte att om jag hade tur skulle skillnaden minska. Men när jag en månad senare hade resultatet var jag fortfarande lika förvirrad. Vi matchade varandra 30/37 (7 markörer av 37 felade), vilket var i princip lika stor skillnad som tidigare. Inte så kul men skam den som ger sig.

Under tiden hade jag SNP-testat mig själv (SNP-tester är svårare med ger säkrare besked) och konstaterat att jag tillhörde den lilla undergruppen till I1-haplogruppen I1-L1302. Vi som tillhör L1302 har en gemensam ana ungefär vid vikingatiden. Eftersom jag blev så osäker på resultatet från B blev det nödvändigt att testa också honom för L1302. Ytterligare en månad gick och svaret kom. Jovisst, han tillhör samma grupp. Nu var det definitivt bestämt att vi hade en gemensam ana inom inte alltför avlägsen tid. Men Y-markörerna var fortfarande så skilda att det kändes som att något kanske inte stämde. Det fanns inget annat val än att uppgradera till 111 markörer.

Tiden gick och i slutet av januari 2014 kom svaret som var betydligt bättre. Vi matchade varandra 100/111 och min släkting var nu äntligen min allra närmaste Y-match. Fortfarande lite väl många markörer fel men jag kunde dra slutsatsen att vi var ganska nära släkt. Trots detta ville jag säkra resultatet ytterligare.

Christoffer Larsson hade inte fler söner med manliga linjer till nutid men både jag och B hade närmare släktingar som också kunde testas för att ge ny information. Jag bestämde mig för att fråga C, en kusin till pappa. Samtidigt letade jag fram D, ytterligare en mycket avlägsen släkting som är tremänning till B:s far och skrev ett brev till honom.

C:s resultat kom först. Han visade sig matcha mig 37/37, dvs exakt. Det är vad man kan vänta sig för en så nära släkting.

D:s resultat var spännade. Han matchar mig (A) och C 35/37, dvs 2 markörer avviker. Detta är ganska normalt med tanke på att D ligger 14 led från mig. Det som däremot överraskar är att B och D matchar varandra 30/37, dvs 7 markörers avvikelse på bara 7 led.

Så här ser avvikelserna ut mellan de olika grenarna:

Avvikelser mellan Höjen-grenar

Slutsatsen är att det är ställt utom rimligt tvivel att A, C och D har Christoffer Larsson Norstedt som gemensam ana. Att B hör dit kan inte uteslutas även om avvikelsen onekligen är mycket stor. B tillhör liksom A, C och D den lilla L1302-gruppen och han härstammar från Falun vilket talar för att genealogin stämmer. Framtida SNP-tester kan ge tydligare svar på vad som skett.

Jakob Norstedt-Moberg
Epost: jakob@hoijen.se

STR-markörer för A, B, C och D